Menu

DFS Oriešok

 

VZNIK SÚBORU

Detský folklórny súbor ORIEŠOK vznikol v novembri 1999 a bol založený pri Obecnom úrade v Smižanoch.

Cieľom tohto detského folklórneho súboru je zbierať a uchovávať detský, hudobný a tanečný folklór zo Smižian a okolitých spišských obcí, vychovávať mladú generáciu na vstup do folklórnej skupiny Smižančanka a folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní.

Kolektív 40 detí vo veku od 6 do 15 rokov viedla od jeho vzniku  Mária Kopecká a Mgr. Marta Pramuková. Jeho prvé premiérové vystúpenie bolo s pásmom "Hry na Panskim kruhu", ktoré malo veľký úspech na Smižianskych folklórnych slávnostiach v júni roku 2000. Deti sa  za krátku dobu naučili veľa riekaniek, vyčítaniek, piesní, hier i tancov, ktorými sa kedysi zabávali ich babky a dedkovia.

Od roku 2000 sa ich  repertoár postupne rozširoval o ďalšie a ďalšie hry a pásma. V jednotlivých pásmach boli zachytené piesne, detské hry, riekanky a vyčítanky, tance zo Smižian a blízkeho okolia. Všetko to, čo sa podľa rozprávania najstarších občanov  v ich detstve odohrávalo. Nespočetné množstvo vystúpení a rad ocenení na regionálnych a krajských súťažiach detského hudobného folklóru svedčí o správne zvolenej ceste zakladateliek súboru ako najjednoduchším spôsobom uchovávať tradičnú ľudovú kultúru v Smižanoch.

Od 1. septembra 2004 detský folklórny súbor pracuje pri Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha v Smižanoch.

Od roku 2008 vedenie tohto súboru prevzali Mgr. Veronika Kotradyová a Mgr. Marcela Maniaková. Hudobný sprievod k  jednotlivým pásmam detských hier tvoril prevažne akordeón v podaní Mgr. Marcely Maniakovej.

V roku 2009 oslávil detský folklórny súbor Oriešok 10. výročie svojej existencie. Na slávnostnom galaprograme  „Art schol“  18.12.2009 v kultúrnom dome v Smižanoch  sa predstavil ďalším pásmom detských hier s názvom ,, U ujka Paľa“.

V roku 2010 na XX. Ročníku Smižianskych folklórnych slávností sa predstavili novým pásmom detských hier, ktoré sa deti často hrávali pri pasení husí „ Našo huši“.

Odvtedy naštudovali ďalšie pásma

REPERTOÁR DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU Oriešok

rok 2000:pásmo: „Hry na Panskim kruhu "

rok 2001: pásmo „Poobedze za dzedzinu"

rok 2002: pásmo „Pri Panskej stodole"

rok 2003: pásmo „Medzi jarkami"

rok 2004: pásmo: „V leščine"

rok 2005: pásmo: „Venečky“

rok 2006: pásmo: „Morena, morena“

rok 2007: pásmo „Na gazdovskim dvore - strašak“

rok 2008: pásmo „Metlovi “

rok 2009: pásmo „U ujka Paľa“

rok 2010: pásmo „Mojo huši“

rok 2011: pásmo: „Mojo huši“

rok 2012: pásmo „A co še budzeme dňeškaj hrac? “

rok 2013: Pásmo „Na svateho Jakuba“ a „Jasličkare“

rok 2016: Pásmo „Agaty, Doroty, vyshňu graty na ploty!"

rok 2017: Pásmo „Budze hviľa"

 

ČLENOVIA DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU ORIEŠOK V ŠKOL. ROKU 2016/2017:

MLADŠÍ ŽIACI (4-7 rokov)                                  STARŠÍ ŽIACI (8-15 rokov)

1. Sára Duľová                                                   1. Karolína Boková

2. Bronislava Dzimková                                      2. Timea Ferenčáková

3. Dominika Grečková                                        3. Šimon Fiffík

4. Zdeno Košík                                                  4. Natália Hriblanová

5. Nina Lengvarská                                            5. Katarína Jartysová

6. Richard Marflak                                              6. Júlia Kačenková

7. Miriam Oravcová                                            7. Martin Samuel Kollár

8. Radka Romaňáková                                        8. Štefan Krištof

9. Veronika Tkáčová                                           9. Nina Maniaková

10. Lenka Vojtilová                                            10. Ema Morihladková

11. Ela Wágnerová                                             11. Jerguš Smorada

12. Marko Grečko                                              12. Kristína Tkáčová

13. Noemi Cooková

14. Natália Marčišovská

 

OCENENIA DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU a  DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY  DFS ORIEŠOK

Rok 2005

 • Okresná prehliadka detských folklórnych súborov „Pri prameni krásy“

DK Slovinky,  apríl 2005                                           - 1.miesto

 • Krajská prehliadka detských folklórnych súborov „Pri prameni krásy“

DK Prakovce, máj 2005

 

Rok 2006   

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Detský hudobný folklór 2006

KD Smižany , 8.4.2006

Adam Vansač – sólo spev                                             - 1.miesto

Katarína Lichváriková – sólo spev                               - 2.miesto

Dominik Maniak – sólo spev                                        - 3.miesto

Spevácka skupina DFS Oriešok – skupinový spev       - 1.miesto

Spevácka skupina Šafolka – skupinový spev                - 3.miesto

 

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Detský hudobný folklór 2006“ KD  Prakovce, 6.5.2006

Spevácka skupina DFS Oriešok – skupinový spev       - 3.miesto

 

Rok 2007

 • Okresná prehliadka - Regionálna súťaž detských folklórnych súborov ,,Slunko, slunko“

KD Margecany, 17.3.2007,      DFS Oriešok                                - zlaté pásmo 

 • Krajská prehliadka detských folklórnych súborov ,,Slunko, slunko „  

Jambo centrum Košice, 5.5.2007                                  - zlaté pásmo

 

Rok 2009

 • Okresná prehliadka detských folklórnych súborov košického kraja ,,Na tej lúke na zelenej“   – KD Margecany, 28.3.2009               - zlaté pásmo
 • Krajská prehliadka detských folklórnych súborov  košického kraja ,,Na tej lúke na zelenej“    – KD Košice Krásna, 24.4.2009   - strieborné pásmo

 

Rok 2011

 • Okresná prehliadka detských folklórnych súborov košického kraja ,,Na tej lúke na zelenej“   – KD Margecany, 28.3.2011                                         - zlaté pásmo
 • Krajská prehliadka detských folklórnych súborov  košického kraja ,,Na tej lúke na zelenej“    –  KD Buzica pri Moldave nad Bodvou 16.4.2011         - strieborné pásmo

 

Rok 2013   

 • Regionálna prehliadka detských folklórnych súborov  ,,Na tej lúke na želenej“  KD Margecany, 25.2.2012

 

Detský folklórny súbor Oriešok  - veľká choreografia „Na svateho Jakuba“ - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

                                              - malá choreografia „Jasličkare“- zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

 • Krajská prehliadka detských folklórnych súborov  ,,Na tej lúke na želenej“ Košice, 2.5.2013

Detský folklórny súbor Oriešok  - veľká choreografia „ Na svateho Jakuba“       zlaté pásmo                                               

                                                     - malá choreografia „Jasličkare“- zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

 • 24. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských súborov a XXXVIII. ročník detského folklórneho festivalu " POD LIKAVSKÝM HRADOM,, KD Likavka,1.-2.6.2013

Detský folklórny súbor Oriešok  -  malá choreografia „Jasličkare“- strieborné pásmo

 

  

 

Kontakt

 

DFS Oriešok - deti od 5 - 15 rokov

Hlasový pedagóg a korepetítor:   Mgr. Marcela Maniaková - 0904 294 760

                                                     marcela.maniakova@gmail.com

Tanečný pedagóg :                     Mgr. Veronika Šubová, DiS.art. - 0908 647 043 

                                                     veronikasubova86@gmail.com

Hudobný pedagóg:                      Bc. Šimon Hanzely - 0949 235 707

                                                    simi9374@azet.sk

 

Základná  umelecká škola

Námestie M.Pajdušáka 2

053 11 Smižany

Slovensko
tel. č.:
+421 053 4297 990
email:
zus.smizany@stonline.sk

Web: http://www.zussmizany.edupage.org

 

   

Smižianske folklórne slávnosti (5.6.2016)

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria