Menu

2011/2012

Tabuľka úspechov na súťažiach

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Vesmir očami detí

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, 6.3.2012

Okresná súťaž

Natália Mlynarčíková

 

3. miesto

 

Mgr. Martin Olejník

 

 

Ekovýkres, ekoplagát 2012

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, 5.4.2012

Okresná súťaž

Stanislava Šimková

 

1. miesto

 

Mgr. Bohuslava Kukurová

 

 

Európa v škole - OR: Ministerstvo školstva SR, Iuventa Bratislava, 15.2.2012

Okresná súťaž

Veronika Trojanová

Michal Jakub Teringa

Adam Horbal

Adriana Pacanovská

1. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

Mgr. Martin Olejník

Európa v škole - Ministerstvo školstva SR, Iuventa Bratislava, 15.2.2012

Celoslovenská súťaž

Michal Jakub Teringa

víťaz a ocenený bez určenia poradia

Mgr. Martin Olejník

AMFO 2012- regionálna súťaž amatérskej fotografie

OR: Spišské osvetové stredisko SNV

27. 3. 2012

Okresná súťaž

Mária Čontošová

Postup do krajského kola

Mgr. Martin Olejník

Fotografická súťaž - Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší , organizátor: DMS Šurany MO MS Šurany a Mestské múzeum Šurany, 30. 11. 2011

Celoslovenská súťaž

Tatiana Hrušovská

Dominik Maniak

Daniel Rerko

Róbert Jahoda

Bez umiestnenia

 

Mgr. Martin Olejník

Výtvarná súťaž Londýn 2012 – mesto olympijské , organizátor: Slovenský olympijský výbor,

 25. 6. 2012.

Celoslovenská súťaž

Petra Jančigová

Alžbeta Mihaliková

Zuzana Maľaková

Jakub Michal Teringa

Martina Hančáková

Natália Mlynarčíková

Dárius Pešek

Kristián Tobiáš

Marcela  Kralová

Róbert Jahoda

Zúčastnené práce budú pozdravmi našim olympionikom v Londýne prostredníctvom pohľadníc. Mozaika zo zaslaných prác bude počas OH vystavená v Olympijskej dedine a v Slovenskom reprezentačnom dome aj takýmto spôsobom sa naša škola zúčastní olympiády v Londýne a prispeje k dekorácii a výzdobe významnej svetovej udalosti. 

Mgr. Martin Olejník

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Zlatá priadka - 41.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti – regionálne kolo

“ Z rozprávky do rozprávky“

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, NOC,  26.3.2012

Okresné kolo

Divadelný súbor

 „ Len tak“

1. miesto

Antónia Bendíková

Zlatá priadka - 41.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti –

Krajské osvetové stredisko Košice, NOC, 13.4.2012

Krajské kolo

Divadelný súbor

 „ Len tak“

3. miesto

Antónia Bendíková

 

HUDOBNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Zahraj že mi zahraj“

NOC, obec Margecany

25.2.2012

Okresná súťaž

 

Spevácka zložka DFS Oriešok  a Šafolka

Zlaté pásmo

Mgr.  Marcela Maniaková

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Zahraj že mi zahraj“

NOC, obec Margecany

25.2.2012

Okresná súťaž

 

Gabriela Plutová

Zlaté pásmo

Mgr.  Marcela Maniaková

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Zahraj že mi zahraj“

NOC, obec Margecany

25.2.2012

Okresná súťaž

 

DĽH DFS Oriešok st. 

DĽH DFS Oriešok ml.

Zlaté pásmo

Zlaté pásmo

Bc. Šimon Hanzely

Bc. Šimon Hanzely

7. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

ZUŠ Spišská Nová Ves

3.4.2012

Krajská súťaž

Lucia Nováková

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

XVII. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri

ZUŠ Ferka Špániho Martinská ulica Žilina a mesto Žilina

19.4.2012

Celoslovenská súťaž  s medzinárodnou účasťou

Martin Mangera,

Oliver Klein

 

Frederika

Chovancová,

Ivona Pethöová

 

Bronzové pásmo

 

 

 

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

Gitarový festival Giraltovce 2012

MŠ SR, ZUŠ a mesto Giraltovce

20.4.2012

Celoslovenská súťaž s 

medzinárodnou účasťou

Alex Grečko

 

 

Ivana Morihladková

Bez umiestnenia

 

 

Bez umiestnenia

Bc. Vladimír Kubáň

 

 

Mgr. Edita Lorková

17. Festival Ivana Ballu

MŠ SR, ZUŠ a mesto Dolný Kubín

21-24.5.2012

Celoslovenská súťaž s 

medzinárodnou účasťou

Ivana Morihladková

6. miesto

Mgr. Edita Lorková

4.ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského

ZUŠ Bernolákova Košice

24.-25.4.2012

Celoslovenská súťaž

Gabriela Plutová

 

Čestné uznanie

Mgr. Veronika Kotradyová

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Zahraj že mi zahraj“

NOC, GOS Rožňava 4.5.2012

Krajská súťaž

 

Gabriela Plutová

Zlaté pásmo  s postupom na celoslovenské kolo

Mgr.  Marcela Maniaková

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Zahraj že mi zahraj“

NOC, GOS Rožňava

4.5.2012

Krajská súťaž

 

DĽH DFS Oriešok st. 

 

DĽH DFS Oriešok ml.

Laureát a Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Bc. Šimon Hanzely

Bc. Šimon Hanzely

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „Zahraj že mi zahraj“

NOC, GOS Rožňava

4.5.2012

Krajská súťaž

 

Spevácka zložka DFS Oriešok  a Šafolka

Strieborné pásmo

Mgr.  Marcela Maniaková

Slávik Slovenska 2012

MŠ SR,CVČ, koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves

17.5. 2012

Okresná súťaž

Gabriela Plutová

 

2. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

Hudobný festival Ivana Ballu – 17. ročník

ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, 22.-23.5.2012

Celoslovenská súťaž

Ivana Morihladková,

 

 

Bez umiestnenia

 

 

 

Mgr. Edita Lorková

 

 

 

 

Golden Music Heart 2012

Centrum voľného času ADAM a Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves,

28.5.2012

Okresná súťaž

Jana Predovová

 

2. miesto

Mgr. Veronika Kotradyová

XII. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – golden tango

MŠ SR, mesto Rajecké Teplice 6.-7.6.2012

Medzinárodná súťaž

Petra Polláková

 

Nikola Plutová

 

 

Jana Marcinková

 

 

Matúš Rumančík

 

Komorná hra: Marcinková, Plutová, Polláková

Zlaté pásmo

 

Strieborné pásmo

 

Bronzové pásmo

 

Bronzové pásmo

 

Bronzové pásmo

Oľga Horáčková

Celoštátna prehliadka „ Vidiečanova Habovka“ prehliadka hudobného folklóru detí

Habovka, NOC, DKOS

9.-10-6.2012

Celoslovenská súťaž

 

DĽH DFS Oriešok st. 

 

Strieborné pásmo

 

Bc. Šimon Hanzely

 

4. ročník Mezinárodní kytarové souťeže

„ZRUČ NAD SÁZAVOU“

Zruč nad Sázavou

14.-17.6.2012

Medzinárodná súťaž

Katarína Hlinková

Bez umiestnenia

 

Mgr. Edita Lorková

Handlovské gitary 2012

ZUŠ Handlová

14.-15.6.2012

Celoslovenská súťaž

Marek Pacanovský

Júlia Pľutová

 

Štefan Krivjanský

Miriam Galdonová

 

2. miesto

 

 

3. miesto

Marián Mikolaj

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria