Menu

Zoznam pedagógov k 15.09. 2017

 

riaditeľka školy

Mgr. Marcela Maniaková - PÚ

spev, korepetície

 

zástupcovia riaditeľky školy

Žaneta Hrubiznová, DiS.art - PÚ

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art - PÚ

tanec

 

klavír

 

 

pedagógovia HO

 

Bc. Oľga Horáčková, DiS.art - PÚ

 

akordeón

 

vedúca klávesového oddelenia

 

Bc. Lucia Gáborová, Dis.art - PÚ

klavír, keybard

 

 

František Maliňák - PÚ

klavír, keyboard, spev, organ

 

 

Bc. Martin Ledecký - PÚ

klavír, keyboard, HN

 

 

Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art  - PÚ

klavír, keyboard

 

 

Mgr. Emília Čápová - PÚ

klavír, HN

 

 

Eva Alžbeta Kukurová - SÚ

klavír

 

 

Bc. Šimon Hanzely - PÚ

husle

 

 

Martina Cínová, DiS.art - PÚ

husle, HN

vedúca hudobno- teoretických predmetov

 

Soňa Štrauchová - DPČ

gitara

 

 

Ing. Ladislav Demko, DiS.art -PÚ

gitara, klavír, HN

 

 

Marián Mikolaj, DiS.art - PÚ

gitara

vedúci strunového oddelenia

 

Mgr. Edita Tornay, DiS.art - PÚ

gitara

 

 

Bc. Peter Kováčik, DiS.art - PÚ

dychové nástroje

(zobc. flauta, priečna flauta, trúbka, klarinet, saxofón)

vedúci dychového oddelenia

 

Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art - DPČ

dychové nástroje (zobc. a priečna  flauta)

 

 

Lívia Vansačová, DiS.art - PÚ

spev, LDO

 

 

Mgr. Lucia Kováčová- PÚ

HN, spev

vedúca HO vedúca speváckeho oddelenia

 

Marek Fifik - DPČ

bicie nástroje

 

pedagógovia VO

 

Mgr. Martin Olejník- PÚ

výtvarná výchova

vedúci VO

 

Mgr. Bohuslava Sagulová - PÚ

výtvarná výchova

MD od 1.12.2013

 

Mgr. Diana Mederiová -PÚ

výtvarná výchova

 

pedagógovia TO

 Žaneta Hrubiznová, DiS.art - PÚ

Tanec, súborová práca DFS Oriešok

vedúca TO

 

 

 Mgr. Ján Olejník - PÚ

tanec

 

 

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art - SÚ

súborová práca DFS Oriešok

 

korepetície

Mgr. Marcela Maniaková,

Bc. Martin Ledecký

Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art

TO, HO

sláčikové nástroje

dychové nástroje

dychové nástroje

 

pedagógovia LDO

 

Antónia Bendíková, DiS.art - PÚ

dramatické a slovesné oddelenie

 

vedúca LDO

 

Lívia Vansačová, DiS.art

Dramatická príprava

Hudobná a hlasová príprava

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Jana Fabianová – PZ

Ing. Terézia Michalková -PZ

ekonómka, PAM, hospodárka

MD od 1.9.2016

 

Mária Puškárová -PZ

školníčka, upratovačka, kurička

 

 

Peter  Arnoul   - DVP

bezpečnostný technik

 

Vysvetlivky:

PÚ - plný úväzok

SÚ - skrátený úväzok (úväzok so zníženým počtom hodín)

DPČ - dohoda o pracovnej činnosti

DVP- dohoda o vykonaní práce

PZ - pracovná zmluva

MD - materská dovolenka

PK - predmetová komisia

HO - hudobný odbor

VO - výtvarný odbor

TO - tanečný odbor

LDO - literárno-dramatický odbor

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria