Menu

Oddelenie strunových nástrojov

 Hra na husliach

Pedagóg: Bc. Šimon Hanzely

 Pedagóg: Martina CínováDiS. art

Husle reprezentujúce skupinu sláčikových strunových nástrojov patria k nástrojom na najvyššom stupni dokonalosti.  Už od doby svojho vzniku sú nepostrádateľné nielen v orchestrálnej hudbe, ale i v komornej, sólovej, či ľudovej hudobnej oblasti.

Husle, z ktorých tón sa „vylúdi“ sláčikom, sa skladajú z trupu, krku s hmatníkom a z hlavice so štyrmi kolíkmi slúžiacimi na ladenie štyroch strún. 

Na prvotné zvládnutie základov klasickej hry možno nadviazať s tzv. úžitkovou hrou rešpektujúcu záujem konkrétneho žiaka (rôzne ľudové a umelé piesne) alebo s komornou hrou (napr. duá, pričom husle sú ponímané ako nástroj sólového charakteru).

 

Učebný plán

4

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Hra na husliach, gitare, cimbale, akordeóne

Vek

Od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie

– 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky

Predmet:

Ročník:

Ročník:

1.        2.       3.        4.

1.        2.        3.        4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

Hra na nástroji,

hra z listu

 

2. Komorná hra alebo

 

3. hra v súbore, alebo hra v orchestri

 

4. Hudobná náuka

1,5    1,5     1,5      1,5

 

 

 -         -         1          1

 

 -         -         2          2

 

 1        1         1         1

1,5      1,5     1,5     1,5

 

 

 1         1          1        1 

 

 2         2          2        2

 

1,5      1,5      1,5       -

Spolu: 1.  2.  4.

            1.  3.  4.

2,5     2,5     3,5      3,5

                     4,5      4,5

 4         4          4      2,5

 5         5          5      3,5

 

 

 

Učebný plán č. 11

 

Stupeň  štúdia:

Druhá časť I. stupňa základného štúdia

Študijné zameranie:

Hra na kontrabase

Vek:

od 12 rokov, príp. 11 rokov

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 4 roky

       

           Predmet:

Ročník

1.              2.             3.               4.   

(počet hodín týždenne)

1.    Hra na nástroji, hra z listu,
       príprava k súhre

2.   Hra v súbore

3.    Hudobná náuka

1,5           1,5          1,5             1,5    

 

 2              2             2               2

1,5          1,5          1,5               ---

Spolu:   

5               5            5                 3,5        

 

II. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Učebný plán č. 20

Stupeň:

II. - základné štúdium a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie:

Hra na klávesových nástrojoch, dychových nástrojoch, hra na gitare, s možnosťou hry na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch

Vek:

od 15 rokov, príp. 14 rokov

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

       Predmet:

Ročník

1.              2.             3.               4.   

(počet hodín týždenne)

 1. Hra na nástroji,

hra z listu,
príprava k súhre

2.  Štvorručná hra
             

3. Komorná hra
     

3.   Hudobná náuka *)

1,5           1,5            1,5            1,5   

 

0,5            0,5            0,5           0,5

 

1-2           1- 2            1-2          1-2

 

1                   1              1               1

Spolu: 

4–5              4-5          4-5            4–5 

 

*) HN je povinný vyučovací predmet pre žiakov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia hudobného odboru, a to 1 h týždenne v skupinovom vyučovaní.

Poznámka: V študijnom zameraní Hra na klávesových nástrojoch rozhoduje o zaradení alebo nezaradení žiaka do predmetu štvorručná hra alebo sprievod riaditeľ školy, a to podľa individuálnych schopností žiaka a podmienok školy.

                   

 

 Žiak Dominik Maniak                                      Absolvent konzervatória na Timonovej ulici v Košiciah    


  

DETSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA ORIEŠOK

Od roku 2010 je  detský folklórny súbor Oriešok (ktorý pôsobí od roku 1999)  obohatený aj o hudobnú zložku, ktorú vedie Bc. Šimona Hanzely. Detská ľudová hudba pod jeho vedením sa pravidelne zúčastňuje Spišských folklórnych slávností a regionálnych prehliadok na Spiši i mimo neho. V roku 2010 sa zúčastnila celoštátneho festivalu tu v Likavke a v roku 2012 v Habovke.  Na celoštátnej prehliadke v Likavke v roku 2013 sa DFS Oriešok sa predstavili  so zvykoslovným pásmom JASLIČKARE z obce Iliašovce.S týmto pásmom sa v roku 2013 predstavili aj na medzinárodnom betlehemskom festivale v obci Janík. Svojím repertoárom s pastierkymi piesňami zaujali divákov v obci Východná na ovčiarskom festivale "Ovenálie".  Pravidelne sa jeho členovia zúčastňujú regionálnych, krajských aj celoštátnych prehliadok detskeho hudobného folklóru, festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Kojšovskej heligónky, ba aj tvorivých dielní organizovanými Národným osvetovým centrom v Bratislave napr. Muzičky, Primášikovia, ktoré sa organizujú počas prázdninových mesiacoch  v Kokave nad Rimavicou a v Teplom vrchu. 

Úspechy sláčikového oddelenia:

Zahraj, že mi zahraj - regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Margecanoch, 20.3.2010

sólista inštrumentalista - Dominik Maniak - zlaté pásmo

DĽH Oriešok - zlaté pásmo 

Zahraj, že mi zahraj - krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru  v Rožňave, 4.5.2010

DĽH Oriešok - zlaté pásmo pásmo 

Pod Likavským hradom  - celoštátny festival detského hudobného folklóru  v Likavke, 22.-23.5.2010

DĽH Oriešok - strieborné pásmo

Zahraj, že mi zahraj - regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru  v Margecanoch, 25.2.2012

DĽH Oriešok -zlaté pásmo 

Zahraj, že mi zahraj - krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Rožňave, 4.5.2012

DĽH Oriešok - zlaté pásmo pásmo 

Vidiečanova Habovka 2012 - celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Habovke, 9.-10.6.2012

DĽH Oriešok - strieborné pásmo

Zahraj, že mi zahraj - regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Smižanoch, 26.4.2014

DĽH Oriešok - zlaté pásmo 

Zahraj, že mi zahraj - krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Buzici, 1.6.2014

DĽH Oriešok - zlaté pásmo pásmo a titul Laureát súťaže

Vidiečanova Habovka 2014 - celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Habovke, 7.-8.6.2014

DĽH Oriešok - strieborné pásmo

Zahraj, že mi zahraj - regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Margecanoch, 23.4.2016

DĽH Oriešok - zlaté pásmo 

Zahraj, že mi zahraj - krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru detí v Buzici, 29.4.2016

DĽH Oriešok - strieborné pásmo 

 

Hra na cimbale

Pedagóg: Július Žiga

 

Hra na gitare

Pedagógovia :

Marián Mikolaj, DiS. art (vedúci oddelenia strunových nástrojov)

Mgr. Edita Tornay, DiS.art 

Ing. Ladislav Demko, Dis. art

Soňa Štrauchová

Gitara „obsadila“ v skupine hudobných nástrojov miesto strunového brnkacieho nástroja. Počas svojej histórie bola mnohokrát na výslní, láska k nej a obľúbenosť bola takmer až akousi „módnou chorobou“. Mladí i starí sa už od nepamäti práve ňou sprevádzali pri speve piesní, dokonca sa stala dôležitým predmetom v mnohých domácnostiach.  

Krk i trup gitary je približne rovnako dlhý a jej hmatník je rozdelený na pražce. Hlava so šiestimi ladiacimi kľúčmi  slúži na napínanie a následné ladenie strún. Okrem melodického spôsobu hry (charakteristického pre klasickú hudbu) je často využívaná aj akordická hra (sprievody k piesňam). Obľúbenou formou hudobnej interpretácie sa u žiakov stala  komorná hra (duá, triá, kvartetá a pod.).

  

Mgr. Edita Tornay,DiS.art                   Marián Mikolaj, DiS.art

                         

 

Úspechy gitarového oddelenia:

 

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitare v Handlovej, 11. - 12. 6. 2010

III. Kategória DUO: Štefan Krivjanský, Miriam Galdonová - 2. miesto

III. Kategória TRIO: Anastázia Tarovská, Monika Brandoburová, Róbert Reiberger - 1. miesto

Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou v Bojniciach, 1. 6. 2011

Ivana Morihladková, I. Kategória - 3. miesto

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitare v Handlovej, 14. - 15. 6. 2012

II. Kategória DUO: Marek Pacanovský, Júlia Pľutová - 2. miesto

III. Kategória DUO: Štefan Krivjanský, Miriam Galdonová - 3. miesto

Hudobný festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, 2013

Ivana Morihladková, II. Kategória - 5. miesto

Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou v Bojniciach, 14. - 15. 3. 2013

Alex Grečko, III. Kategória - "strieborné pásmo"

Ivana Morihladková, III. Kategória - "strieborné pásmo"

Adrián Volák, IV. Kategória - diplom za účasť

Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi, 20. 11. 2013

Ivana Morihladková, II.C. Kategória - "strieborné pásmo"

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitare v Handlovej, 12. - 13. 6. 2014

III. Kategória DUO: Marek Pacanovský, Júlia Pľutová - 2. miesto

Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi, 19. 11. 2014

Alex Grečko, III.A. Kategória - "strieborné pásmo"

Ivana Morihladková, III.A. Kategória - "strieborné pásmo"

Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou v Bojniciach, 26. - 27. 3. 2015

Martin Čambal, I. Kategória - "strieborné pásmo"

Alex Grečko, III. Kategória - "strieborné pásmo"

Ivana Morihladková, IV. Kategória - "strieborné pásmo"

Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi, 18. 11. 2015

Matej Gabriel Roháč, I.A. Kategória - "zlaté pásmo"

Dominik Novák, II.C. Kategória - "strieborné pásmo"

Gitarový festival v Giraltovciach, 22. 4. 2016

I. Kategória: Martin Čambal - "strieborné pásmo"

I. Kategória: Matej Gabriel Roháč - "strieborné pásmo"

IV. Kategória: Alex Grečko - "strieborné pásmo"

Celoslovenská súťaž v komornej hre "Gelnický kľúč" v Gelnici, 27. 5. 2016

Akordeónový súbor "Snežienky" so žiakmi OSN - Dávid Holečko (akustická gitara), Alex Grečko (basová gitara) - LAUREÁT súťaže s hlavnou cenou

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitare v Handlovej, 9. - 10. 6. 2016

IV. Kategória TRIO: Ingrid Košárová, Mária Vasková, Miroslava Lesnická - 3. miesto

Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi, 16. 11. 2016

Matej Gabriel Roháč, 1.B. Kategória - "zlaté pásmo"

Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou v Bojniciach, 15. - 16. 3. 2017

Lucia Šimová, BABY Kategória - "strieborné pásmo"

Matej Gabriel Roháč, I. Kategória - "strieborné pásmo"

Sofia Vodhanelová, I. Kategória - "strieborné pásmo"

Martin Čambal, II. Kategória - "strieborné pásmo"

Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi, 29. 11. 2017

Matej Gabriel Roháč, Kategória A3 - "strieborné pásmo"

Andrej Kalík, Kategória B3 - "strieborné pásmo"

Dominik Novák, Kategória C2 - "strieborné pásmo"

Gitarový festival v Giraltovciach, 13. 4. 2018

Emma Murdžáková, II. Kategória - "strieborné pásmo"

Celoslovenská súťaž v komornej hre "Gelnický kľúč" v Gelnici, 25. 5. 2018

Kategória B1: Malé hudobné telesá                                                                                                                                              Akordeónový súbor "Snežienky" so žiakmi OSN - Roland Valach, František Mlynár /doprovodné gitary/ - "zlaté pásmo"

Kategória A1: Komorné telesá - duo                                                                                                                                         Gitarové duo "FIAD": Filip Koval, Adam Dzimko - "strieborné pásmo"

Gitarové duo "EMAND": Emanuel Kollár, Andrej Kalík - "strieborné pásmo"

 

 

Školská súťaž "Smižianska gitara" - členovia poroty a odcenení žiaci, žiak Matej Gabriel Roháč

 

Gitarová súťaž Prievidza 2014 - žiaci Ivana Morihladková, Alex Grečko

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria