Menu

2016/2017

Tabuľka úspechov na súťažiach

HUDOBNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

12. ročník „Karaoke show - Ukáž čo vieš  2016“

ZUŠ Smižany

11.11.2016

Okresná  súťaž

Nina Maniaková

2. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Alexandra Šutyová

1. miesto

Lívia Vansačová, DiS.art

Katarína Pustaiová

2. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Paula Grečková

3. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Erik Jurčák

1. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Adrián Ondov

3. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Komorný spevácky zbor: Sueno

1. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

 

Duo: Amália Moncmanová a Nina Šmelková

2. miesto

Lívia Vansačová, DiS.art

Duo: Filip Marek a Katarína Pustaiová

3. miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Erik Jurčák

cena poroty

Mgr. Lucia Ondrová

8. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2016

ZUŠ a mesto Prievidza

16.11.2016

Celoslovenská súťaž

Matej Gabriel Roháč

zlaté pásmo

Marián Mikolaj, DiS.art

3. ročník speváckej súťaže Fullstar 2017

ZUŠ a mesto Ružomberok

15.3.2017

Celoslovenská súťaž

Alexandra Šutyová

zlaté pásmo - cena poroty za umelecký prejav

Lívia Vansačová, DiS.art

Erik Jurčák

zlaté pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Adrián Ondov

zlaté pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Nina Maniaková

strieborné pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Paula Grečková

strieborné pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Karolína Lesňáková

strieborné pásmo

Lívia Vansačová, DiS.art

Akordeónový festival Giraltovce 2017  

ZUŠ Giraltovce

24.3.2017 

Celoslovenská súťaž

Nikola Plutová

strieborné pásmo

 

Oľga Horáčková, DiS.art

 

Gitarová súťaž Bojnice 2017

Mesto a ZUŠ Bojnice

23.-24.3.2017

 

Celoslovenská  súťaž

Lucia Šimová

strieborné pásmo

Mgr. Edita Tornay, DiS.art

Matej Gabriel Roháč

strieborné pásmo

Marián Mikolaj, DiS.art

Martin Čambal

strieborné pásmo

Mgr. Ružena Vágnerová, DiS.art

Sofia Vodhanelová

strieborné pásmo

Soňa Štrauchová

6. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri,

ZUŠ Bernolákova Košice,

23.3.2017

Krajská súťaž

Nina Maniaková a

Emma Čekeľová

strieborné pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

 

Zuzana Zvarová a

Daniela Morihladková

strieborné pásmo

Eva Alžbeta Kukurová,

Lucia Gáborová, DiS.art

22. regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri

ZUŠ Ferka Špániho Žilina

4.4.2017

Celoslovenská  súťaž

Ema Čekeľová

Nina Maniaková

zlaté pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

Schneiderova Trnava 2017

17.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

ZUŠ M.S.Trnavského,  Trnava

6.4.2017

Celoslovenská  súťaž

Daniela Morihladková

bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

 

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne

ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa,

27.4.2017

Celoslovenská súťaž

Kristína Cmorejová

strieborné pásmo

Peter Kováčik, DiS.art

Bojnická Perla 2017

Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

MŠ SR, Mesto Bojnice a  ZUŠ Bojnice

29.4.2017 

Celoslovenská súťaž

Adrián Ondov

2. miesto v zlatom pásme

Mgr. Lucia Ondrová

 

Erik Jurčák

strieborné pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

 

Katarína Pustaiová

strieborné pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

 

Filip Marek

bronzové pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

 

9.ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa

ZUŠ J.L Bellu v Kremnici

21.4.2017

celoslovenská súťaž

Mária Bendíková

strieborné pásmo

Bc. Šimon Hanzely

Slávik Slovenska 2017

CVČ Adam 

25.4.2017

Obvodná

Nina Maniaková

1. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

Paula Grečková

1. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

Nina Bazárová

1. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

Slávik Slovenska 2017

CVČ Adam 

11.5.2017

Okresná

Nina Maniaková

1. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

 

Paula Grečková

1. miesto

Slávik Slovenska 2017

CVČ Domino Košice 

6.6.2017

Krajská súťaž

Paula Grečková

3. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

 

Banskoštiavnické kladivká 2017

ZUŠ Banská Štiavnica

4.5.2017

Celoslovenská  súťaž

Ema Čekeľová

zlaté pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

 

 

Tanečný odbor

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Show cup 2017

Tanečná škola SHOW DS Košice, Kasárne /Kulturpark/ Košice

 11.2.2017

Celoslovenská súťaž

Choreografia Príbory

1. miesto

 

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Choreografia Klauni

2. miesto

 

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Choreografia Sen

1. miesto

 

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Choreografia Rock and Jive

1. miesto

 

Mgr. Ján Olejník

FOX ONE CUP 2017

MŠVVa Š SR, Športovo tanečný klub RRC Hydrorock Bratislava a Slovenský zväz akrobatického rock and rollu

Bratislava

25. 3. 2017

Medzinárodná súťaž

David Koš a Adriana Petáková

8.miesto vo finále

Mgr. Ján Olejník

Festival moderného tanca Bojnice 2017

MŠVVa Š SR, mesto Bojnice ZRPŠ pri ZUŠ Bojnice

7.4.2017

Celoslovenská súťaž

Klára Paračková

Bronzové pásmo

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Spánok

Bronzové pásmo

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Rock and rool

Bronzové pásmo

Mgr. Ján Olejník

Na tej lúke, na želenej 2017

súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

NOC Bratislava, SOS Spišská Nová Ves, obec Smižany

22.4.2017

Okresná súťaž

Detský folklórny súbor Oriešok

Choreografia “Budze hviľa“

zlaté pásmo a postup na krajské kolo

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art

Na tej lúke, na želenej 2017

súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

NOC Bratislava, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria, obec Buzica

13.5.2017

Krajská súťaž

Detský folklórny súbor Oriešok

Choreografia “Budze hviľa“

strieborné pásmo

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art

 

Literárno - dramatický odbor

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

63. Hviezdoslavov Kubín 2016

NOC, SOS Spišská Nová Ves

14.04.2017

Okresná  súťaž

Viktória Staňová

1. miesto

Antónia Bendíková, DiS.art

63. Hviezdoslavov Kubín 2017

NOC, KOS Michalovce

5.05.2017

Krajská súťaž

Viktória Staňová

3. miesto

Antónia Bendíková, DiS.art

 

Výtvarný odbor

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Grafický návrh obálky žiackej knižky

Ševt, Bratislava

31.3.2017

Celoslovenská súťaž

Andrej Dzimko

Finalista z 20 návrhov

Mgr. Diana Mederiová

Vesmír očami detí  2017

SOS Spišská Nová Ves

14.04.2017

Okresná  súťaž s postupom na celoslovenské kolo

Bibiana Vanacká

3.miesto

Mgr. Diana Mederiová

Nataša Strelová

1.miesto

Mgr. Martin Olejník

Viktória Kavuličová

2.miesto

Mgr. Martin Olejník

Soňa Tomčíková

Čestné uznanie

Mgr. Diana Mederiová

Ekovýkres ,Ekokomix 2017

SOS Spišská Nová Ves

18.5.2017

Okresná súťaž

Eva Leskovjanská

1. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Martin Oravec

2. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Dárius Urban

3. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Dominika Svitanová

1. miesto

Mgr. Martin Olejník

Natália Hnátová

2. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Kristína Urbanová

3. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Slovenský ornament očami Spišiakov

Školské úrady Smižany a Spišská Nová Ves, KR VYV, GUS Spišská Nová Ves, Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach

31.5.2017

Okresná súťaž

Martina Lojová

1. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Tatiana Lengvarská

3. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Dominika Grečková

mimoriadna cena

Mgr. Diana Mederiová

Dominika Zekuciová

1. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Daniela Lesňáková

2. miesto

Mgr. Martin Olejník

Mariana Šoltisová

3. miesto

Mgr. Diana Mederiová

Sára Sumerlingová

mimoriadna cena

Mgr. Martin Olejník

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria