Menu

2014/2015

Tabuľka úspechov na súťažiach

HUDOBNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

10. ročník „Ukáž čo vieš  2014“

ZUŠ Smižany

7.11.2014

Okresná  súťaž

Paula Grečková

Katarína Pustaiová

 

 

 

Alexandra Šutyová

Nina Šmelková

Amália Moncmanová

 

 

Jana Predovová

Lea Kunzová, Erik Jurčák

 

 

Jana Predovová

Jana Predovová

 

Trio Sunflowers

1. miesto

3. miesto

 

 

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

 

1.miesto

3. miesto

 

 

 

cena poroty, cena divákov

 

1.miesto

Mgr. Lucia Ondrová

Mgr. Lucia Ondrová

 

 

 

 

Lívia Vansačová

Lívia Vansačová

Lívia Vansačová

 

 

Mgr. Lucia Ondrová

Mgr. Lucia Ondrová

 

 

Mgr. Lucia Ondrová

 

Mgr. Lucia Ondrová

6. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2014

ZUŠ a mesto Prievidza,

19.11.2014

Celoslovenská súťaž

Ivana Morihladková

Alex Grečko

strieborné

pásmo

Mgr. Edita Tornay

Marián Mikolaj

Makovická struna 2014

NOC, HŠOS Bardejov

29.11.2014

Celoslovenská súťaž

Lenka Hricisková

cena za najmladšieho účastníka

Mgr. Marcela Maniaková

5.ročník. Ružomberskej klasickej gitary 2015

ZUŠ Ľudovíta Fullu, mesto Ružomberok

20.3.2015

Celoslovenská súťaž

Martin Čambal

Ivana Morihladková

Bez umiestnenia

Bez umiestnenia

Mgr. Ružena Vágnerová

Mgr. Edita Tornay

13. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2015

MŠ SR, ZUŠ Bojnice, mesto Bojnice

26.-27.3.2015

Celoslovenská súťaž

Grečko Alex

 

 

Ivana Morihladková

 

 

Martin Čambal

strieborné pásmo

 

strieborné pásmo

 

strieborné pásmo

Mikolaj Marián

 

 

Mgr. Edita Tornay

 

 

Mgr. Ružena Vágnerová

Celoslovenský akordeónový festival 2015

ZUŠ Giraltovce, mesto Giraltovce

27.3.2015

Celoslovenská súťaž

Nikola Plutová

 

 

Jana Marcinková

strieborné pásmo

 

bronzové pásmo

Oľga Horáčková, DiS.art.

Slávik Slovenska 2015

CVČ Adam Spišská Nová Ves

23.4.2015

Obvodná súťaž

Nina Maniaková

Nina Šmelková

Štefan Vansač

1. miesto

1. miesto

1. miesto

 

Mgr. Marcela Maniaková

20. regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri

ZUŠ Ferka Špániho Žilina

23.4.2015

Celoslovenská súťaž

Lucia Nováková

Sára Maľaková

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

Lucia Gáborová

5.ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri

6.5.2015, ZUŠ Bernolákova Košice

Krajská súťaž

Daniela Morihladková

Zuzana Zvarová

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

Lucia Gáborová

Smižianska gitara 2015

ZUŠ Smižany

6.5.2015

Školská súťaž

 • 1. kategória:
 • Timea Grečková a Viktor Magulák
  Matej Farkaš a Roland Valach
 • Matej Toporcer a
 •  
 • Jakub Markulík
 • Bianka Štepitová
   
 • 2. kategória:
 • Adam Dzimko a Martin Čambal
 •  
 • Róbert Ferenčák
   
 • Filip Koval
   
 • 3. kategória:
 • Dárius Jančár
 • Ema Povecová
  Anderj Kalík

 • 4. kategória:
 • Alex Grečko a Ivana Morihladková
  Dominik Novák 
  Ingrid Košárová a Mária Vasková

 

1.miesto

 

2. miesto

 

3. miesto

 

3. miesto

4. miesto

 

 

1. miesto

 

 

2. miesto

 

3. miesto

 

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

 

1. miesto

 

2. miesto

3. miesto

 

Mgr.Edita Tornay

 

Marián Mikolaj

 

Mgr. Ružena Vágnerová

Marián Mikolaj

Stanislav Jeremiáš

 

 

Marián Mikolaj

Mgr. Ružena Vágnerová

Ladislav Demko,Dis. Art

Marián Mikolaj

 

 

Stanislav Jeremiáš

Stanislav Jeremiáš

Mgr.Edita Tornay

 

 

Marián Mikolaj

Mgr.Edita Tornay

Mgr.Edita Tornay

Mgr. Ružena Vágnerová

 

Prešovský zlatý kľúčik

CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

7.5.2015

Krajská súťaž

Alexandra Šutyová

 

Katarína Pustaiová

Erik Jurčák

 

Jana Predovová

 

Erik Jurčák

 

Laureát súťaže

 

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

Bez umiestnenia

Lívia Vansačová

 

Mgr. Lucia Ondrová

Makovická struna 2015

NOC, SOS Spišská Nová Ves, obec Torysky

10.5.2015

Okresná súťaž

Lenka Hricisková

 

 

 

 

Simona Hricisková

Laureát súťaže a postup na celoslovenské kolo

 

Strieborné pásmo

Mgr. Marcela Maniaková

Slávik Slovenska 2015

CVČ Adam Spišská Nová Ves, mesto SNV

13.5.2015

Okresná súťaž

Nina Maniaková

Nina Šmelková

Štefan Vansač

1. miesto

1. miesto

1. miesto

Mgr. Marcela Maniaková

„Bojnická perla 2015“

MŠ SR, ZUŠ Bojnice  16.5.2015

Celoslovenská súťaž

Katarína Pustaiová

 

Alexandra Šutyová

 

Adrián Ondov

 

Erik Jurčák

 

Jana Predovová

 

1. miesto –zlaté pásmo- laureát

2. miesto –zlaté pásmo

3. miesto –zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Lívia Vansačová

 

Mgr. Lucia Ondrová

Mgr. Lucia Ondrová

Mgr. Lucia Ondrová

Slávik Slovenska 2015

CVČ Domino Košice mesto Košice

28.5.2015

Krajská súťaž

Nina Maniaková

Štefan Vansač

Nina Šmelková

 

1. miesto

1. miesto

bez umiestnenia

Mgr. Marcela Maniaková

12. ročník súťaže mladých organistov 2015

ZUŠ Ignáca Kolčáka  v Námestove

8.-9.6.2015

Celoslovenská súťaž

Žofia Bendíková

3. miesto

František Maliňák

Gaštanček 2015

Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

11.-12.6.2015

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou

Jana Predovová

 

 

Erik Jurčák

Laureátka súťaže

 

bez umiestnenia

Mgr. Lucia Ondrová

Slávik Slovenska 2015

MŠVVŠ SR, MK SR,

OZ Slávik Slovenska, mestská časť Bratislava – Petržalka

28.5.2015

Celoslovenská súťaž

Nina Maniaková

Štefan Vansač

 

Laureátka súťaže

Laureát súťaže

 

Mgr. Marcela Maniaková

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Celoslovenský literárno – dramatický festival Divadelná tehlička 2014

Pro Meliori n.o., mesto Svit

20.11.2014

Celoslovenské kolo

Adrián Ondov

Simona Suchá

1.miesto

2.miesto

Antónia Bendíková

Z rozprávky do rozprávky 2015

regionálna prehliadka detských divadiel,

PrSOS kultúrne zariadenie košického samosprávneho kraja, SOS SNV

4.2.2015

Okresné kolo

Divadelný súbor Len tak

Diplom a návrh na postup na krajské kolo

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2015

NOC, SOS Spišská Nová Ves

14.04.2015

Okresné kolo

Adrián Ondov

Simona Suchá

1.miesto

1.miesto

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2015

NOC, KOS Michalovce

5.05.2015

Krajské kolo

Adrián Ondov

Simona Suchá

1.miesto

Cena za dramaturgiu

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2015

NOC, SOS Spišská Nová Ves

18.06.2015

Celoslovenské kolo

Adrián Ondov

 

Čestné uznanie

 

Antónia Bendíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANEČNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

V. Diskomaratón 2014

ZŠ Povýšenia sv. kríža Smižany, OKC,

13. 11. 2014

 

Okresná  súťaž

 

Ivana Čechová

5. miesto

Žaneta Hrubiznová

Trebi show cup 2015

Trebi-SHOW DANCE studio a mesto Trebišov

29.5.2015

Celoslovenská súťaž

Jessica Urbanová

Tomáš Mlynarčík – rock and roll duo

 

Žiačky 5. ročníka - rock and roll skupina

1. miesto

 

 

 

 

 

 

1. miesto

 

Mgr. Ján Olejník

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

 

Typ súťaže:

Medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Smižany, moja obec

Obec Smižany

30.9.2014 

Regionálna súťaž

Albert Duriančik

Peter Kopkáš

Katarína Kopkášová

Alžbeta Mihaliková

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

Mgr. Diana Mederiová

Mgr. Martin Olejník

Európa v škole- Ministerstvo školstva SR:,CVČ Bratislava,

16.3.2015

Okresná súťaž

Kollárová Katarína

 

 

Dzimko Andrej

1.miesto

 

 

1. miesto

Mgr. Diana Mederiová

 

Mgr. Martin Olejník

Európa v škole  Ministerstvo školstva SR:,

CVČ – regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice, 9.5.2015

Krajská súťaž

Jakub Michal Teringa

1. miesto

Mgr. Martin Olejník

 

Susedia malého princa 2015

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

14.5.2015

Okresná súťaž

Juliana Karasová

Lukáš Svitana

 

Liliia Kyshko

1.miesto

2.miesto

 

3.miesto

Mgr. Diana Mederiová

 

Mgr. Martin Olejník

Ekovýkres, ekoplagát 2015

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

10.6.2015

Okresná súťaž

Viktória Kršiaková

 

Soňa Tomčíková

 

 

1.miesto

 

2.miesto

 

 

 

Mgr. Martin Olejník

Mgr. Diana Mederiová

Krása ukrytá v rozprávkach

O.Z Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva pod záštitou indického veľvyslanca p. Param Jit Manna

Celoslovenská súťaž

Sebastián Pitoňák

14. miesto

Mgr. Diana Mederiová

44.ročník Lidice 2015

Pamätník Lidice

Ministerstvo kultúry ČR

Ministerstvo zahraničných vecí ČR

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR

2.6.2015

Medzinárodná súťaž

Viktória Lesnická

 

Bučko Martin

bez umiestnenia

bez umiestnenia

Mgr. Diana Mederiová

Mgr. Martin Olejník

 

Umelecká a počítačom manipulovaná fotografia 2015

ZUŠ Smižany,

26.5.2015

 

Školská súťaž

Dominika Svitanová

Stanislava Šimková

Lenka Lormanová

 

Katarína Kopkášová

Tomáš Mlynarčík

Veronika Vojtkovská

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Mgr. Martin Olejník

Maľujeme s primalexom

PPG Deco Slovakia, s.r.o.   Marketingové oddelenie

spoločnosti Primalex, Žilina,

30.5.2015

 

Celoslovenská súťaž

Juliana Karasová

4.-50. miesto

Ocenená žiačka aj škola

Mgr. Diana Mederiová

 

V Smižanoch,  30.6.2015

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria