Menu

Výtvarný odbor

Pedagógovia:

Mgr. Martin Olejník (vedúci výtvarného odboru) - e-mail: olejnikmato@gmail.com

Mgr. Diana Mederiová

 

Vo výtvarnom odbore žiaci rozvíjajú svoj talent v kresbe maľbe, grafike, dekoratívnych činnostiach, modelovaní a práci s materiálom či fotografii a počítačovej grafike.

Výtvarné umenie  integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza žiakov do priestoru výtvarnej tvorby predstavujúcu komplexný spôsob poznávania sveta,  na ktorom sa podieľajú všetky zložky osobnosti :  senzibilita, racionalita, intuícia a intelekt, fantázia,  temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity.

Prípravné štúdium :

Predškolská výtvarná výchova  vychádza predovšetkým zo spontánnych výtvarných činností dieťaťa, z automotivačnej hravosti a  detskej naratívnosti. Dôležitú úlohu predstavuje objavovanie nových výtvarných technických možností a postupov. Spôsob vyučovania je  teda zameraný na oboznámenie dieťaťa  s novými vyjadrovacími prostriedkami a podporu hravej kreativity.

Prvý  stupeň základného štúdia:

Časovo sa prelína s obdobím základnej školy. V prvých ročníkoch plynule nadväzuje na spontánny detský prejav. Vyučovanie je  orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez cvičenia a štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) smerujúce k samostatnej tvorivej operatívnosti.

Druhý  stupeň  základného štúdia a štúdium pre dospelých:

Vyučovanie prízvukuje na operatívnosť výtvarných činností a čoraz samostatnejšiu voľbu použitia prostriedkov s rešpektovaním  profilácie žiaka.  V absolventskom  ročníku je vyučovanie zamerané na samostatnú tvorbu a prípravu  profesionálnej orientácie.

Výtvarný odbor ma významné miesto aj v príprave žiakov  na stredné a vysoké školy výtvarného zamerania.

 

Naši výtvarníci v médiách  :

http://www.gmb.sk/content/umenie-z-blizka

http://www.umeniezblizka.gmb.sk/sk/gallery/interpretation/409

 

Aktivity výtvarného odboru:

 • Namaľuj svoj  plot – maľovanie oplotenia okolo futbalového ihriska  žiakmi I. a II. stupňa
 • Fotografia - zrkadlo mojich očí – súťaž v umeleckej fotografii mladých amatérov fotografov do 18 rokov.
 • Vernisáž výtvarných prác - výstava absolventských a ročníkových prác prvého a druhého stupňa.
 • Veľkonočný jarmok - výroba dekoratívnych predmetov na veľkú noc so žiakmi I. a II. stupňa.
 • Konto orange : Budúci dizajnéri v „Art chool“–   projekt školy pre budúcnosť podporený Kontom Orange n.f. realizovaný so žiakmi 5. a 6.roč,  bližšie informácie o projekte v prílohe
 • Smižianský jarmok – výstava a predaj dekoračných prác počas Smižianských folklórnych slávností.
 • Vianočný jarmok
 • Projekt Umenie zblízka 01 až  05   projekt GMB
 • Tvorivé dielne vždy s inou tematikou.
 • Maľovanie na tvár.
 • Netradičné vyučovanie v kaštieli v Smižanoch

 

obľúbené stránky: http://www.uluv.sk/

                           http://www.cipka.sk/

 

k 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria