Menu

 • 2 % dane z príjmov FO a PO pre našu školu

  Vážení rodičia a priaznivci školy, obraciame sa na Vás po druhý krát s prosbou finančne prispieť talentovaným žiakom Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha v Smižanoch tým, že poukážete svoje 2 % dane prijímateľovi Občianskemu združeniu ART SCHOOL SMIŽANY. Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulom roku 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali. 

  Ak využijete toto svoje právo, 2% z dane z Vášho príjmu neskončia v štátnom rozpočte, ale môžu byť použité pre rozvoj Vašich detí. Neplatíte nič, iba rozhodujete, či 2 % z Vašich daní dostane štát alebo Vaše deti.

  Ako postupovať:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť väčšia ako 3,00 €.
  3. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi vpíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov nájdete na našej webovej stránke www.zussmizany.edupage.org 
  4. Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska - www.drsr.sk do 30.04.2018, alebo ich vypísané doručte triednemu učiteľovi a škola zabezpečí ich doručenie na daňový úrad.

  Pre darcov 2% alebo  3% z dane, ktorí odovzdávajú ročné zúčtovanie dane priamo daňovým úradom, poskytujeme naše údaje:

  Obchodné meno: Art School Smižany

  Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany

  Právna forma: Občianske združenie

  Identifikačné číslo  prijímateľa (IČO): 50101421

   

  Združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 01.12.2016 pod Sp.zn.N 760/2016, Nz 49474/2016 NCRis 50509/2016

   

  Poukázané finančné prostriedky budú použité na hradenie nákladov za sústredenia žiakov, dopravu na festivaly a súťaže žiakov, na prenájmy sál, na nákup kostýmov a učebných pomôcok a pod. Hlavnou úlohou bude podpora úspešných súborov školy ako sú napr. Detský folklórny súbor a detská ľudová hudba Oriešok, spevácka skupina Šafolka, komorný zbor „Sueno“, tanečný rockenlorový  súbor „Rockino“, divadelný súbor „Len tak...“ , akordeónový súbor „Snežienky“, flautové trio“ FLUT art“, tanečná kapela „Art school band“, oddelenie výtvarnej tvorby.                               

                                                                     Vopred v mene žiakov srdečne ďakujeme.

 • Ocenenia žiakov výtvarného odboru

  Pjongčang očami našich detí

  Dňa 6. 2. 2018 sa v kaštieli v Smižanoch konala vernisáž spolu s vyhodnotením výtvarnej súťaže -  Pjongčang očami našich detí – ŠPORT  MOJA LÁSKA, do ktorej  sa zapojilo sa 26 škôl.  Spomedzi 199 prác sme získali tieto ocenenia: V piatej kategórii druhé miesto získala Anna Badzíková s obrázkom krása v zime a tretie miesto  Nela Fiffiková s dielom  krasokorčuliarka. V šiestej kategórii  sme  rovno obsadili tri  prvé miesta a to:  Martina Staroňová s prácou krasokorčuľovanie, Timotej Dirga s obrázkom biatlon, Martin Kešeľák so svojím snowboardistom.  Súčasťou vernisáže bol aj zaujímavý  kultúrny program z dielne hudobného a tanečného odboru ZUŠ Smižany. Na samotnej vernisáži predseda Olympijského klubu Spiš Ing. Viliam Mjartan vo svojom príhovore prisľúbil, že víťazné prace budú doručené naším úspešným olympionikom, ktorí získajú jednu z troch medailí. Víťazom výtvarnej súťaže  blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov, zároveň pozývame všetkých priaznivcov  umenia a športu na túto jedinečnú výstavu, ktorá je sprístupnená do  9. 3. 2018 v Kaštieli v Smižanoch.

                                                                                                            

  Vesmír očami detí pozná už svojich víťazov

  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás uskutočnilo regionálnu postupovú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí 2018. Dňa 20.2.2018 o 10.00 hod sa uskutočnilo vyhodnotenie a vernisáž najkrajších výtvarných prác. Do súťaže sa zapojili materské, základné, umelecké školy v spišskom regióne. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách.
  Odborná porota v zložení Mgr. Karin Maria Dvorak, Mgr. Martin Olejník, Mgr. Miriama Bukovinská vybrala z každej kategórie najlepšie práce, ktoré budú zaslané Spišským osvetovým strediskom po ukončení výstavy do celoslovenského kola. Porotcovia sa snažili oceniť detskú fantáziu a jedinečnosť spomedzi 293 prác. Naša škola získala tieto ocenenia:

  4. kategória: ZUŠ – 1.- 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ
  1. Oliver Ondra – Vesmírny levodrak, 6 rokov, ZUŠ Smižany
  2. Liliana Becková – Planétožrúti, 9 rokov, ZUŠ Smižany
  3. Ema Markotánová – Vesmírny jednorožec, 6 rokov, ZUŠ Smižany

  5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ
  1. Rút Kovalčiková – Zubko Na, 14 rokov, ZUŠ Smižany
  2. Sofia Tarbajová – Kozmonaut, 11 rokov, ZUŠ Smižany
  3. Tomáš Kramár – Ak prežijem, fandím tomu prvému, 13 rokov, ZUŠ Smižany

  Žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že sa aspoň jedna práca ocitne medzi najlepšími v rámci Slovenska.

 • Prešovské dni klasickej gitary 2018

  ,,Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše.“ Už z výroku Platóna, jedného z najznámejších mysliteľov staroveku, je jasný úzky vzťah človeka k hudbe. Aristoteles si dokonca vysoko cenil význam hudby aj v mravnej výchove. Od týchto tvrdení síce prešlo niekoľko tisíc rokov, ale súčasní vedci skúmajúci vplyv hudby na vývin a rozvoj dieťaťa môžu len súhlasiť.   

  Aj preto sa strunové oddelenie Základnej umeleckej školy snaží každoročne zorganizovať aj zážitkové neformálne učenie a spoznávanie klasickej hudby v koncertných priestoroch veľkých slovenských divadiel. Z tohto dôvodu sme sa zúčastnili v dňoch 8. a 9. februára ôsmeho ročníka medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary 2018, ktoré  sa konali na  veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Celé toto podujatie prinieslo vynikajúcich interpretov hry na tento nástroj, majstrovské gitarové kurzy, predovšetkým vynikajúcu muziku na večerných koncertoch, ktorých sa zúčastnilo aj 23 žiakov Základnej umeleckej školy Smižany. Koncert španielskeho gitaristu Marco Socías a orchestra Štátnej filharmónie Košice pod vedením dirigenta Adriána Harvana bol nielen pre pedagógov, ale aj pre našich žiakov nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. Do majstrovských kurzov boli aktívne zapojení Andrej Kalík, žiak 3.ročníka 2. časti zákl. štúdia, Adam Dzimko, žiak 1.ročníka 2.časti zákl. štúdia, Filip Koval, žiak 4.ročníka 1.časti zákl. štúdia. Absolvovali otvorené vyučovacie hodiny u známeho slovenského lektora Mgr. Art. Miloša Slobodníka, vďaka ktorým získali žiaci poznatky ako zlepšovať, zdokonaľovať už interpretovanú skladbu nie len v sólovej hre, ale aj v komornej hre. Ukázal im ako zapájať muzikalitu, techniku, predstavivosť pri hre a samozrejme inšpiroval mladých umelcov k presvedčeniu, že „byť klasikom sa oplatí“.

 • Show Cup 2018 Košice

  V sobotu 10.2.2018 v zrekonštruovaných priestoroch domu Umenia na Rumanovej ulici (Kunsthalle) sa žiaci zo ZUŠ Smižany zúčastnili choreografickej súťaže Show Cup 2018 v Košiciach. Odprezentovali košickým divákom  a odbornej porote rock and roll  v podobe  našej šikovnej dievčenskej formácie a úspešného akrobatického páru. Obe choreografie získali od poroty najvyššie ocenenie, dve 1. miesta. S touto tanečnou formáciou sa predviedli v galaprograme  oceňovania Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 v Športovej hale dňa 15.2.2018.

  Tanečná formácia: Katarína Hrubčová, Simona Nováková, Dorota Jaššová, Timea Petáková, Kristína Štrauchová, Júlia Marcinková, Radka Gánovská, Martina Urbanová, Natália Kormaníková

  Tanečný pár: Simona Nováková - Tomáš Mlynarčík

  Všetkým účastníkom gratulujeme a prajeme veľa ďalších rock and rollových  úspechov.  

 • Ket fašengy, ta fašengy, ta še šicke fašengujme, a ket kermeš, ta kermeš, ta še kermešujme ....

  Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia a občas i voľnejšie mravy. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Fašiangy sú obdobím, ktoré trvá od Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Nie je to vždy rovnako dlhé obdobie, pretože závisí od Veľkej noci, ktorá je pohyblivým sviatkom. Pre fašiangové obdobie sú typické najmä fašiangové sprievody, ktoré sa rokmi začali postupne vytrácať. Vo viacerých obciach sú fašiangové zvyky spojené s obchôdzkou ľudí v maskách aj so živou folklórnou hudbou. Práve folklórne skupiny a súbory v obciach a mestách sa v mnohých prípadoch stávajú hlavnými organizátormi tejto prastarej ľudovej slovenskej tradície. V spišskom regióne sa fašiangové tradície zachovávajú aj v lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch, kde sa každoročne konajú Pankuškové fašiangy. Slávnosti sa nesú v znamení pankušiek, ktoré sú svojím pomenovaním typické pre tento región. Pankušky je pomenovanie pre koláč z kysnutého cesta s lekvárom, ľudovo povedané aj šišky. Pozvanie hosťovať na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí, ktoré organizovalo mesto Krompachy v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v rámci projektu Terra Incognita, dostala aj detská spevácka skupina Šafolka. No nielen v tomto meste Šafolka potešila svojim spevom divákov. Fašiangovalo sa aj v obci Úhorná, Teplička, aj v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi a samozrejme aj v našej obci.

  Vyvrcholením fašiangových zábav a plesov bol v Smižnaoch 9.reprezentačný ples obce Smižany, ktorý sa konal pod záštitou starostu obce Smižany. Na tomto plese vystúpil okrem profesionálnych umelcov aj komorný spevácky zbor SUENO zo ZUŠ Smižany, pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucie Ondrovej, ktorá prekvapila hostí nádherným speváckym vstupom. Ďalšími zaujímavými hosťami kultúrneho programu plesu boli:  tanečné zoskupenie ČAROVNÉ OSTROHY z Bratislavy - finalisti televíznej šou Československo má talent, finalista folklórnej šou ZEM SPIEVA  Štefan Štec s ľudovou hudbou FS Hornád pod vedením absolventa ZUŠ Smižany Dominika Maniaka,  moderátorka Dušana Štecová, redaktorka RTVS AHOJ Slovensko a Rádio REGINA Východ z Košíc, DJ Spayble zo Spišskej Novej Vsi. Bonbónikom plesu bola módna prehliadka nádherných spoločenských šiat značky „FakeFolk“ módnej návrhárky pani Michaely Giertlovej z Brezna, bohatých na krásne slovenské ornamenty, a ktorej modely šiat mali oblečené dievčatá na podujatiach Miss Folklór Slovensko, Miss Horehronia a pod. Na plese nechýbala ani tombola, ktorú pripravili organizátori plesu (Obec Smižany, OKC Smižany) a štedrí sponzori. O gastronomické pochúťky a gurmánske špeciality sa postaral skvelý tím kuchárov a zamestnancov reštaurácie STEFANI zo Smižian pod vedením pána Jána Ďzubáka s manželkou. To, že zamestnanci  Obecného kultúrneho centra v novom zložení a s novým vedením pripravili koncept plesu po prvý krát, nepocítil žiaden účastník plesu. Naopak, toto podujatie má stúpajúcu tendenciu, čo sa týka výzdoby sály vo vlastnej réžii OKC, zabezpečovania účinkujúcich a gastronómie z nášho regiónu, hodnotných cien v tombole atď. Vo víre hudby a tanca sa zabávalo až do skorých ranných hodín.

 • Novoročný koncert

 • Perinbaba Vianočné predstavenie

  Do galérie Perinbaba Vianočné predstavenie boli pridané fotografie.

 • Vianočný pozdrav žiakov výtvarného odboru

 • ESENCIA -Antológia folklóru KSK a šicKE - košicKE 2017 

  https://www.facebook.com/KCUBaR/videos/228532814353417/

  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria  KCÚBaR bolo organizátorom prvého ročníka stretnutia priateľov a priaznivcov folklóru šicKE – košicKE, ktoré sa realizovalo 25.11. 2017 v Kasárňach /Kulturpark v Košiciach. V koncertnej sále prebiehali školy tanca, ktoré boli určené deťom, mládeži aj dospelým. Viedli ich Miki Szabó a Zsófi Kupecová (FS Ilosvai), Peter Vajda a Kristína Vajdová, Katka Laššáková (FS Borievka), rodina Topoľovských (DFSk PArchovianka), Klaudia Pribičková, Marta Foglárová a Jozef Novotný (DFS Jadlovček), Vladimír Vnenčák a Jana Vnenčáková (DFSk Dolina), Kristóf Bálint a Ivett Répássy (FS Borostyan), Martin Horváth, Dušana Štecová (FS Hornád) Školy tanca  sprevádzali ľudové hudby Abovčaňe, ĽH Rada Kertisa a Szikes. Detská spevácka skupina Šafolka a vedúca Mgr. Marcela Maniaková odprezentovali ukážku školy spevu spišských balád.  Atmosféra bola vynikajúca. Vo večerných hodinách o 19.00 hod. sme sa so Šafolkou presunuli do  Divadla Grand na Masarykovej 2 v Košiciach, kde pokračoval program ESENCIA- Antológia folklóru Košického samosprávneho kraja, v ktorom účinkovali finalisti Zem spieva a víťazi krajských súťaží Košického kraja. Vzácnym hosťom bolo profesionálne teleso z Budapešti Fitos Dezső Társulat a FS Szentendre. Šafolka predviedla baladu z Ličartoviec.

 • Čaro Vianoc 2017

  Dňa 11.12. 2017 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi Únia žien Slovenska - okresná organizácia, Dom Matice slovenskej, Mestské kultúrne centrum, Základná umelecká škola, Spišské osvetové stredisko, Centrum voľného času Adam, Folklórna skupina Harihovčan,  ZUŠ Smižany zorganizovali tradičné predvianočné stretnutie rodín. Účinkujúci potešili divákov piesňami, tancami rôzneho druhu, obradmi, vianočnými zvykmi, vinšami a tradičnými i netradičnými dekoráciami. Spišskonovoveských divákov potešila aj detská spevácka skupina Šafolka so svojou obľúbenou baladou z Ličartoviec.

  Reportáž v TV Reduta: http://www.snv.sk/archiv/?video=171212-3

 • Vianočný videoklip DSS ŠAFOLKA a kapela HRDZA

  PRAVÁ SLOVENSKÁ VIANOČNÁ IDYLKA! HRDZA a ŠAFOLKA PREDSTAVILI NOVINKU „ŽEHNAJ DIEŤA“

  Skupina Hrdza, v ktorej účinkuje aj absolvent ZUŠ Smižany Dominik Maniak (hra na husliach),  vydala 8.12.2017 nový vianočný singel Žehnaj dieťa. Je to autorská pieseň lídra skupiny, Slavomíra Gibartiho, ktorá nevznikla primárne k Vianociam, ale napísal ju koncom septembra pre svoju tretiu dcérku, ktorá by sa mala narodiť koncom kalendárneho roka. Pozvanie zaspievať si  refrénoch tejto skladby dostala detská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a slohy si rozdelili so speváčkou Susanna Jara, ktorá ich spieva po rusínsky a slovenský text Slavomír Gibarti. Videoklip sa nakrúcal so známym režisérom klipov Jaroslavom Jarisom Vaľkom koncom novembra a začiatkom decembra 2017 postupne vo Vysokých Tatrách, v interiéri drevenice rezortu Chaty Rozprávkovo v Tatranskej Lomnici a vonkajšie scény v Ždiari. Atmosféra pri natáčaní bola veľmi príjemná, ako keby sa na Vianoce zišla jedná veľká rodina a k tomu nám ešte aj krásne snežilo. Pieseň si môžete vypočuť na internetovom portáli  https://www.youtube.com/watch?v=Pu1v9tqRFK4&t=2s.

   https://www.youtube.com/watch?v=Pu1v9tqRFK4

  https://www.expres.sk/125768/toto-je-prava-slovenska-vianocna-idylka-hrdza-predstavuje-novinku-zehnaj-dieta/

 • 9. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže Prievidza

  PRVÝ ÚSPECH SMIŽIANSKYCH GITARISTOV V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU

  Dňa 29. 11. 2017 sa v Základnej umeleckej škole v Prievidzi konal v poradí už 9. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže. Vyhlasovateľom je ZUŠ Prievidza spolu s  mestom Prievidza. Základnú umeleckú školu zo Smižian na tejto súťaži reprezentovali 3 žiaci - Matej Gabriel Roháč z triedy p. uč. Mariána Mikolaja,  DiS.art, Dominik Novák a  Andrej Kalík z triedy p. uč. Mgr. Edity Tornay, DiS. art. Po svojom skvele predvedenom výkone sa všetci umiestnili vo vynikajúcom „striebornom pásme“. K dosiahnutým výsledkom im srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v  ich ďalšom umeleckom vývoji i na ďalších súťažiach, ktoré ich ešte v tomto školskom roku čakajú! 

 • Projekt Clef

  Projekt Clef mal svoje druhé pokračovanie

  Žiačka Art school Smižany  na workshope a koncerte klavírneho virtuóza Daniela Buranovského

  Spoločnosť Yamaha, v zastúpení pánom Jozefom Valkoššákom zo Spišskej Novej Vsi a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci so Základnými  umeleckými školami v Smižanoch, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Levoči a Krompachoch usporiadali v priestoroch koncertnej siene Reduty v dňoch 21.-23.novembra 2017 workshop a klavírny recitál  Daniela Buranovského.  V prvý deň sa pán Buranovský venoval podrobne technikám klavírnej hry na konkrétnom type žiaka a jeho pedagóga. Pán Buranovský povzbudil účinkujúcich a cennými radami obohatil ich interpretačné začiatky. Veľmi pochvalne sa vyjadril k interpretačnej hre našej žiačky Emy Čekeľovej a jej pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej, ktorá nás často reprezentuje na celoslovenských klavírnych súťažiach a dosahuje v nich vynikajúce výsledky. Druhý deň nasledoval klavírny recitál pána Buranovského a vybraných žiakov zo spomínaných škôl, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci klavírneho oddelenia našej školy so svojimi pedagógmi. Keďže sa jednalo o druhý ročník projektu CLEF tohto druhu, teší nás, že jeho organizátor Jozef Valkoššák vyjadril snahu o kontinuitu v budúcich rokoch a neobišiel ani našu školu, v ktorej sa javí niekoľko nádejných talentovaných interpretov klasickej hudby.

 • Vianočná Rozprávka

 • Podporte projekt pre ŠAFOLKU

  Detská spevácka skupina Šafolka sa uchádza o grant v projekte banky Raiffeisen bank GESTO pre Mesto  

  Názov nášho projektu je ŠAFOLKA v novom šate.

  Ak by ste boli takí láskaví a  zahlasovali pomocou nižšie uvedeného linku. Spätná SMS, ktorá Vám príde ako číselný kód, je bezplatná. Tým by ste veľmi pomohli pre Šafolku získať  1000 Eur na zabezpečenie nových blúzok, pretože sa intenzívne pripravujeme na okresné kolo detskej speváckej súťaže Zahraj že mi zahraj, ktorá sa bude konať vo februári v KD Smižany.   

  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/spisska-nova-ves

   

  Ďakujeme

  S pozdravom Marcela Maniaková

 • Jesenná výstava prác žiakov výtvarného odboru

 • Prázdniny pre školský rok 2017/2018

  Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
  Od Do
  Jesenné 27. 10. 2017, Piatok 30 10. 2017, Pondelok 31. 10. 2017, Utorok 02. 11. 2017, Štvrtok
  Vianočné 22. 12. 2017, Piatok 23. 12. 2017, Sobota 05. 01. 2018, Piatok 08. 01. 2018, Pondelok
  Polročné 01. 02. 2018, Štvrtok 02. 02. 2018, Piatok 02. 02. 2018, Piatok 05. 02. 2018, Pondelok
  Jarné Košický kraj,
  Prešovský kraj
  23. 02. 2018, Piatok 26. 02. 2018, Pondelok 02. 03. 2018, Piatok 05. 03. 2018, Pondelok
  Bratislavský kraj,
  Nitriansky kraj, 
  Trnavský kraj
  02. 03. 2018, Piatok 05. 03. 2018, Pondelok 09. 03. 2018, Piatok 12. 03. 2018, Pondelok
  Banskobystrický kraj,
  Žilinský kraj,
  Trenčiansky kraj
  16. 02. 2018, Piatok 19. 02. 2018, Pondelok 23. 02. 2018, Piatok 26. 02. 2018, Pondelok
  Veľkonočné 28. 03. 2018, Streda 29. 03. 2018, Štvrtok 03. 04. 2018, Utorok 04. 04. 2018, Streda
  Letné 29. 06. 2018, Piatok 02. 07. 2018, Pondelok 31. 08. 2018, Piatok 03. 09. 2018, Pondelok

  Zdroj údajov: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018  

 • Karaoke 2017

 • Výsledky výberového kola Karaoke 2017

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria