Menu

Náš Facebook


 

Náš YouTube kanál

Počet návštev: 1227812

Kontakty na pedagógov:

Výtvarný: Mgr.Diana Mederiová
https://vlcimak.wixsite.com/vytvarka
d.a.nightmare@gmail.com

Mgr.Martin Olejník
https://vzdelavanie27.webnode.sk mail:zusvytvarny@gmail.com
Hudobný: PhDr. Alexandra Schmidtová,PhD.
www.deseart.sk
mail:vhudba@gmail.com a
deseartsk@gmail.com

Mgr. Emília Čápová
https://musicap20.webnode.sk mail:milusacap@gmail.com
Tanečný: Mgr.Ján Olejník
https://www.facebook.com/
artschool.tanecnyodbor/
javorik@gmail.com
Literárno - dramatický: : Antónia Bendíková, DiS.art.
ldojedomazussmizany@gmail.com

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu od 7.4.2021 pokračuje vyučovanie tak, ako doteraz, a teda individuálna prezenčná výučba v hudobnom odbore je možná pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy (okrem spevu a dychových nástrojov). Vyučovanie skupinových predmetov a takisto skupinových odborov (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický) prebieha naďalej dištančnou formou. Podmienkou prezenčného vyučovania žiaka je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu jedného zákonného zástupcu (nie staršieho ako 7 dní), čo zákonný zástupca dieťaťa preukáže Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti. Negatívnym testom, prípade výnimkou z testovania sa zákonný zástupca preukazuje triednemu učiteľovi.

 • HORODIČKI HRAJU.........

  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15306/265493#728

  Medzi najstaršie historické vrstvy tancov starého štýlu patria kruhové a reťazové tance a chorovody. Základ chorovodov tvorila pravidelná alebo jednotempicky rytmizovaná dôstojná chôdza, miestami zrýchlená do poklusu až behu, prizdobovaná rôznymi tanečnými prvkami a motívmi, priestorovo rozvinutá v početných a variabilných pôdorysných útvaroch: v kruhoch a rôznych krivkách, líniách, menej v krížových a voľnejších skupinových formáciách. V chorovode boli účastníčky reťazovite pospájané a postupovali dedinou po cestách a pažitiach, pričom sa rôznymi spôsobmi prepletali, podchádzali pod spojenými pažami – bránami, obchádzali určité body alebo zotrvávali na určitom mieste (v svadobnej či priadkovej izbe). Hudobný sprievod k chorovodom tvoril výlučne spev piesní bez sprievodu hudby, spravidla v pomalšom, prípadne mierne rýchlom tempe. Tradičnou funkciou chorovodov bola obradová, slávnostná tanečná príležitosť spojená s obyčajmi výročného cyklu (kalendárne obyčaje) poväčšine spájajúca sa s veľkonočným obdobím (Veľkonočný pondelok).

 • Cirkusové predstavenia sú výbornou zábavou pre všetky podujatia a oslavy. Keďže to v tomto období nie je možné, tak sa LDO rozhodlo pripraviť online predstavenie malých talentovaných klaunov pod vedením pani učiteľky Antónie Bendíkovej, DiS.art. V našom širokom repertoári nájdete vystúpenia žiakov prípravného štúdia, novocirkusové domáce show v podobe miniatúr na tému Cirkus. Tak nech sa páči vstúpte ďalej do našej manéže -Youtube kanál Art School Smižany!

  https://www.youtube.com/watch?v=snL5V1WsYVo&fbclid=IwAR0hntftY7n80e-27YFQ0pP_45Y5lgajfr_qzaccbPTYoFM2qQiL0vuI9CQ

 • Umenie klasickej animácie vychádza z poctivej kresby a maľby a práve toto umenie učarovalo aj našej žiačke Nataši Strelovej. Svojou prácou pod názvom „Go Through Encyclopedia“ /https://www.youtube.com/watch?v=gWtgnMGH0SY/ reprezentovala našu „ART SCHOOL“ v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže ZLATÁ KLAPKA 2021. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl so 74 dielami z celého Slovenska. Nataša súťažila v kategórii animovaný film, kde získala nádherné 1. miesto. Porotu zaujal súťažný príspevok myšlienkou, že cesta za poznaním je často dobrodružná, povznášajúca, ale aj náročná a únavná. Z hľadiska formy to bolo prenesenie postupov štylizovanej hry animácie do sveta reality a naopak využívanie reálnych prvkov vo svete animácie. Slávnostné vyhodnotenie prebiehalo online 23. marca 2021. Súťažiacim sa prihovoril minister školstva Branislav Gröhling, primátor Bratislavy Matúš Vallo, generálny riaditeľ TV JOJ Marcel Grega a riaditeľka spravodajstva TV TA3 Zuzana Martináková. Celý galavečer si môžete pozrieť na stránke organizátora súťaže www.zusjanaalbrechta.eu. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov a tvorivých nápadov.

 • Srdečne blahoželáme naším žiakom k získaniu krásnych umiestnení v súťaži Vesmír očami detí 2021

  1.miesto - Nataša Strelová

  3. miesto - Alžbeta Zekuciová

  čestné uznanie získali :

  Juliana Karasová

  Nataša Strelová

  Petra Ivančáková

  Mia Lara Šulíková

  Adriána Staroňová

  Tešíme sa, že tieto ocenené práce budú vystavené na online výstave od 18.3. 2021 na stránkach www.osvetasnv.sk, na ktorú vás srdečne pozývame.

 • Propozície súťaže SG 2021pdf..pdf

  Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx

  Základná umelecká škola v Smižanoch v spolupráci s

  Občianskym združením Art school Smižany Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany

  Vás srdečne pozýva na 2. ročník

  CELOSLOSLOVENSKEJ online GITAROVEJ ŤAŽE SMIŽIANSKA GITARA 2021,

  ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2021 online

  Umeleckým garantom súťaže je Mgr. art. Jozef HALUZA, pedagóg Konzervatória, Timonova 2, Košice.

  Podmienky súťaže:

  Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria