Menu

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Počet návštev: 379269

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 18. 10. 2018

Vitajte v Art school

Vitajte na stránkach  Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha  v Smižanoch. 

      V najväčšej obci na Slovensku v Smižanoch je základná škola, poskytujúca základné umelecké vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch: hudobný odbor, literárno – dramatický odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor.  V školskom roku 2018/19  ponúka škola priestor pre vzdelávanie celému spektru generácií, od detí predškolského veku v prípravnom štúdiu, cez školákov, študentov v prvom a druhom stupni základného štúdia, až po dospelých v štúdiu pre dospelých. Vieme  uvedomujeme si, že začať s umením nikdy nie je zavčasu ani neskoro a preto prijmite naše pozvanie na naše stránky, ako aj k nám osobne.  Na tejto stránke nájdete všetko, čo sa momentálne deje, bude diať, ale aj to, čo už máme úspešne za sebou. Veríme, že si našu stránku obľúbite a nájdete v nej dostatočné informácie o dianí v Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha.   

 Kolektív zamestnancov ZUŠ D.Štraucha v Smižanoch

cool Vaša Art school! 

Novinky

 • Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany

  OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE 19.10.2018

  Základná umelecká škola v Smižanoch, v zastúpení Mgr. Marcelou Maniakovou, si Vám dovoľuje oznámiť, že v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) za o zmene a doplnení niektorých zákonov, využíva ustanovenie §150 ods. 5 školského zákona a na 19. október 2018 poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných dôvodov.

  Dôvodom je účasť pedagogických zamestnancov na okresnom metodickom dni organizovaným Spoločným školským úradom v Smižanoch a Oddelením školstva, rozvoja v Spišskej Novej Vsi. Vyučovanie na Námestí M.Pajdušáka 2 v Smižanoch t.j. v hlavnej budove, ani v elokovaných pracoviskách v tento deň nebude. Vyučovanie bude pokračovať 22.10.2018 (pondelok).

 • Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločný školský úrad Smižany, Oddelenie školstva Spišská Nová Ves a Základná umelecká škola Dezidera Štraucha v Smižanoch pozýva učiteľov klávesových oddelení ZUŠ, učiteľov hudobnej náuky a iných záujemcov o hudbu na metodický deň s profesorkou Máriou Draveckou.


  Názov podujatia: HUDOBNÁ REČ KLASICIZMU

  Termín: 19. október 2018 (piatok)

  Miesto konania: Kaštieľ, Tatranská 302/105, Smižany

  Prednášajúci : Mgr. Mária Dravecká, profesorka - Konzervatórium, Timonova 2, Košice

 • Počas 2 dní 6.-7.9.2018 sa hneď v prvý školský týždeň zúčastnilo spevácke oddelenie ZUŠ Smižany 36. ročníka celoslovenského súťažného festivalu s medzinárodnou účasťou ZLATÝ GAŠTAN 2018. Táto súťaž sa stáva pre našich žiakov jednou z najobľúbenejších :) Počas 2 finálových dní súťažilo 13 spevákov - 8 Poliakov, 5 Slovákov a medzi nimi ERIK JURČÁK a FILIP MAREK, ktorý získal BRONZOVÉ 3. MIESTO. Srdečne blahoželáme

  http://www.vtn-vranov.sk/vranov-festival-zlaty-gastan-2018-s-medzinarodnou-ucastou/#.W5uxTlUzYdV

 • Piaty ročník celoslovenskej fotografickej súťaže „Fajna Folklórna Fotka 2018“ bol ukončený bola odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 30. augusta 2018 o 16.30 hod vo foyer Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. V úvode vernisáže sa predstavila aj detská spevácka skupina Šafolka pod vedením Mgr. Marcely Maniakovej. Ocenených a vystavených prác bolo 79 od 36 autorov s 202 prihlásených fotografií. Záver slávnostného odovzdávania cien patril opäť Šafolke.

 • Po roku si opäť vyspievala ŠAFOLKA účasť na folklórnom festivale „Východná 2018“

  Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou na Slovensku. Je zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi priemerne 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa na tomto festivale každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Veľmi významná je účasť ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov. V poslednom období je jednou z najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. V nedeľnom programe 1.7.2018 na malej scéne sa predstavila aj detská spevácka skupina Šafolka v programe „Vidiečanova Habovka 2018“ (vystúpenie laureátov detskej folklórnej súťaže Vidiečanova Habovka), ktorej autorom bol Mgr. Michal Noga. Opäť to bola pre Šafolku česť vystúpiť na to

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria