Menu

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Počet návštev: 350160

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Sobota 21. 7. 2018

Vitajte v Art school

Vitajte na stránkach  Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha  v Smižanoch. 

      V najväčšej obci na Slovensku v Smižanoch je základná škola, poskytujúca základné umelecké vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch: hudobný odbor, literárno – dramatický odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor.  V školskom roku 2017/18  ponúka škola priestor pre vzdelávanie celému spektru generácií, od detí predškolského veku v prípravnom štúdiu, cez školákov, študentov v prvom a druhom stupni základného štúdia, až po dospelých v štúdiu pre dospelých. Vieme  uvedomujeme si, že začať s umením nikdy nie je zavčasu ani neskoro a preto prijmite naše pozvanie na naše stránky, ako aj k nám osobne.  Na tejto stránke nájdete všetko, čo sa momentálne deje, bude diať, ale aj to, čo už máme úspešne za sebou. Veríme, že si našu stránku obľúbite a nájdete v nej dostatočné informácie o dianí v Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha.   

 Kolektív zamestnancov ZUŠ D.Štraucha v Smižanoch

cool Vaša Art school! 

Novinky

 • Do galérie Handlovské gitary 2018 boli pridané fotografie.

 • 29. júna 2018 sa po štrnásty krát zatvoria na dva mesiace dvere našej Art School Smižany. 8. júna sme sa v Kultúrnom dome v Smižanoch rozlúčili so 45 absolventmi ZUŠ za školský rok 2017-2018 na slávnostnom vyraďovaní, ktorému predchádzal nádherný týždeň absolventských koncertov, vernisáže, tanečných, speváckych a divadelných predstavení. Po tomto týždni nasledoval maratón triednych koncertov a predstavení všetkých žiakov školy. Nejeden rodič, ba i my učitelia, sme boli hrdí na interpretačné umelecké výkony a pokroky našich žiakov, Vašich detí. Tí, ktorým pán Boh uštedril viac talentu a sebavedomia, sa nebáli so svojím učiteľom vycestovať mimo región, predstúpiť pred odbornú porotu z vyšších umeleckých škôl, prezentovať seba, svojho učiteľa, našu školu, ba i našu obec na súťažiach, festivaloch a prehliadkach. Výsledky boli veľa krát fascinujúce a potešujúce. Z tohto dôvodu boli dňa 26. júna najúspešnejší žiaci našej školy (11 žiakov a 3 kolektívy) ocenení Spoločným školským úradom a obcou Smižany v kultúrnom dome. Ak má byť naša škola miestom aktívneho a radostného poznávania umenia, tak chceme náš školský vzdelávací program i naďalej realizovať v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí. Svedčí o tom aj fakt, že v týchto dňoch finišujú práce na dokončení prístavby nových špecializovaných učební v našej škole, ktoré by mali byť odovzdané do užívania v jeseni 2018. Touto cestou sa chcem všetkým žiakom školy ako aj pedagógom poďakovať za ich obetavú prácu. Zároveň chcem popri

 • Bohatú studnicu ľudových tradícií Slovenska a regiónu Spiša ponúkol 23.-24. júna 2018 na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí 46.ročník Spišských folklórnych slávností, ktorých sa zúčastnili aj folklórne zoskupenia obce Smižany: folklórna skupina Smižančanka, detský folklórny súbor a detská ľudová hudba Oriešok, detská spevácka skupina Šafolka. Tento posledný júnový víkend ožil folklórom a návštevníci mali možnosť vychutnať si množstvo ľudovej hudby, tanca, spevu, remesla, jedla a dobrej nálady. V tomto roku námety programu reflektovali jednak stredovekú tematiku, spojenú s bohatou históriou Spiša a jeho dávnovekej minulosti, zachovanej v povestiach, ale i piesňach a tancoch, bohatých na tunajšiu pastiersku tradíciu, ako aj širšie kontexty tradičnej kultúry, ktorá je blízka regiónom Horehronia, Gemera, Šariša aj Abova. Organizátormi podujatia boli tradične Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, mesto Spišské Podhradie a Spišský salaš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Festival začal vo štvrtok 21.6. verbovačkou v podaní členov FS Čačina, ktorí „verbovali návštevníkov“ v Levoči, na nádvorí Spišského hradu a v meste Spišské Podhradie. V piatok pokračovala verbovačka v uliciach mesta Spišská Nová Ves. Sobotňajší program začal vystúpením detských folklórnych súborov zo Spiša – „Dzeci na Spišu“, ktor

 • II. polrok: Triedne koncerty a vystúpenia žiakov

  19. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E. Čápovej, Z.Hricovej

  19. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. M.Mikolaja, O.Horáčkovej,

  20. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. L.Vansačovej, M.Cínovej Ďurikovej, M.Ledeckého, L.Demka

  20. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. Š.Hanzelyho, J.Žigu,

  21. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E.A.Kukurovej, E.Tornay

 • ŠAFOLKA obhájila titul najlepšej detskej speváckej skupiny Slovenska za rok 2018

  Detský festival ľudovej hudby pod názvom VIDIEČANOVA HABOVKA pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným úradom v Habovke. Jeho vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je vyvrcholením práce v oblasti detského hudobného folklóru na Slovensku. Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru sa uskutočnila v dňoch 16. 6. 2018 - 17. 6. 2018 v Kultúrnom dome v Habovke. Na súťaži sa stretlo viac ako 300 účinkujúcich, víťazov krajských súťaží. V programe celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa predstavila aj DSpSk ŠAFOLKA a Nina BAZÁROVÁ. V kategórii spevákov získala Nina Bazárová zlaté pásmo a šaFOLKa sa stala Laureátom kategórie speváckych skupín. Odborná porota v zložení: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. – hudobný vedec, PaedDr. Angela Vargicová – speváčka, pedagogička, Mgr. Milan Rendoš, hudobník a hudobný redaktor RTVS, PhDr. Igor Danihel. riaditeľ POS, Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., etnomuzikológ, dekan filozofickej fakulty UKF v Nitre. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania,

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria