Menu

Detská ľudová hudba Oriešok

Nadpis

1. januára 2010 bola založená pri detskom folklórnom súbore Oriešok aj detská ľudová hudba (ďalej DĽH) pod vedením Bc. Šimona Hanzelyho. Prvým  primášom sa stal Dominik Maniak. Ambíciou základnej umeleckej školy v súlade so školským vzdelávacím programom je tento súbor stabilizovať, rozširovať o ďalšie nástroje a vytvárať priaznivé podmienky pre výchovu ďalších mladých muzikantov. DĽH sa zúčastňuje sa na rôznych kultúrnych podujatiach, festivaloch v regióne Spiš, ale i v iných regiónoch. V roku 2010 a 2012 získala zlaté pásmo na krajskej  prehliadke detského hudobného folklóru a postúpila na celoštátnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov  v Likavke pri Ružomberku „POD LIKAVSKÝM HRADOM“, kde  získali dvakrát strieborné pásmo v rámci  Slovenska.

V roku 2013 sa DĽH  Oriešok zúčastnila Medzinárodného betlehemského festivalu v obci Janík s pásmom  „Jasličkari“. 

Na celoštátnej prehliadke  „VIDIEČANOVA HABOVKA“ v obci Habovka v roku 2014, obhájili strieborné pásmo. 

Primáši detskej ľudovej hudby sa pravidelne zúčastňujú tvorivej dielne PrimášikoviaMuzičky, ktoré organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

Hlavným poslaním Detskej ľudovej hudby je spoznávať a uchovávať bohatstvo tradícií nášho regiónu, hlavne ľudovej piesne spišského, ale i  šarišského regiónu a odovzdávať ho ďalším generáciám.  V súčasnosti navštevuje ľudovú hudbu 10 členov vo veku od 11 do 15 rokov a  tvorí ju zoskupenie týchto hudobných nástrojov: husle, kontrabas, akordeón, cimbal, sopranínová flauta a spev. Úprave piesňového a hudobného materiálu pre jednotlivé nástrojové zoskupenia sa venuje Bc.Šimon Hanzely v spolupráci s ďalšími kolegami.

 

ČLENOVIA DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU ORIEŠOK:

Primáš:       Ladislav Vartovník

1.husle:       Rafael Štofaník              

viola:           Nikola Vansačová

kontrabas:    Kamil Oravec

cimbal:         Nikola Plutová

 

REPERTOÁR DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY Oriešok:

 

Hudobný sprievod k pásmam: „ Na Gazdovskim dvore“, „ U ujka Paľa“, „ Mojo, huši “ „ A co še budzeme hrac? “Na svateho Jakuba“

Jasličkare

Regruci, regruci už je vam čas

 

Spiš:

Zavešila kidľu na plot

Ozivaj še hlaše

Cihi vetrik

Ah mamičko mamko

Dolu tim valalom

A ket som ja v Odorine bačoval

Kupjol mi moj ocec

Ach bože moj dobri

Ja do ľesa

Išlo dzjefče popod les

Zakukala kukulečka

 

Fašiangové piesne zo Spiša:

Teras še nam fašengovo časi

Vešelila bym še

Uš fašengi prehadzaji

Uš še fašang kraci

U nas taka običaj

A tam hore na komine

 

Smižany:                                                      Margecany:

Na Smižany                                                 Margecany valal

A hoc ja maľučka drobna                               Hvarja o mne ľudze

Mamko moja vidajce me                               Za hvoru, za hvoru

Nepujdzem ja za maľara                               Zašala ja do oblačka

Jedna hodzina                                             Ej,  a keby ja mala

Ot Vajngrubu                                                Kukučka na vapenici kuka

Pred Mangerom                                            Ach, dzjefčeta čujece

Net lepši na švece                                        Ohlaš še mi ohlaš 

Kec som išla  s koscela

A či ja še mamko

 

Zemplín:                                                      Šariš:

Vešelo še dzifče                                           Tri pantlički

Kedi ja še oddavala                                       Na červeno, na želeno

Znala ja to dobre                                           Lecel ptaček

Ej, špivanočki mojo                                       Hej, koničku vrani muj

Kapusta, kapusta                                          Dzifče počarovne

Ani ja ne stadzi                                             A poniže Keľemeša

Odam še neodam

Dze še kuri

 

Rok 2010

 • ·Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí KD Margecany, 20.3.2010

Detské ľudové hudby             DĽH DFS Oriešok          -  zlaté pásmo – postup na krajské kolo

Sólisti inštrumentalisti            Dominik Maniak            -  zlaté pásmo 

                                                Ján Vernarský                -  strieborné pásmo                                                        

 • Detský festival ľudovej hudby, 23.4.2010, Radničná sála MÚ MČ Košice – Staré Mesto  Košice,  krajské kolo, DĽH DFS Oriešok - zlaté  pásmo a postup na celoštátne kolo

 

 • Celoštátny festival detského hudobného folklóru, súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov a XXXV. Ročník detského folklórneho festivalu POD LIKAVSKÝM HRADOM,  22.5.-23.5.2010,  Kultúrny dom Likavka,   

 

Detská ľudová hudba  DFS Oriešok                     - strieborné pásmo

 

Rok 2012   

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“  KD Margecany, 25.2.2012

 

Detská ľudová hudba  DFS Oriešok st.  - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Detská ľudová hudba DFS Oriešok ml. - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Spevácka zložka DFS Oriešok - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Sólo spev: Gabriela Plutová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

Duo spev: Gabriela Plutová  - zlaté pásmo

                 Dominika Kenderová                    

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“  KD Rožňava, 4.5.2012

Detská ľudová hudba  DFS Oriešok st.   – zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž

Detská ľudová hudba DFS Oriešok ml. – strieborné pásmo

Spevácka zložka DFS Oriešok  - strieborné pásmo

Sólo spev: Gabriela Plutová  - zlaté pásmo s návrhom na potup na celoslovenskú sťaž

 

 • Celoslovenská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov  ,,Vidiečanova Habovka“ KD Habovka, 9.-10.6.2012

Detská ľudová hudba  DFS Oriešok st.   –  strieborné pásmo

 

Rok 2014                                         -

 •   Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Smižany, 26.4.2014

 

Ľudové hudby:   DĽH Oriešok – bačovske piesne -strieborné pásmo

 

Ľudové hudby:   DĽH Oriešok – bačovske piesne - laureát súťaže a postup na

                                   celoslovenské kolo

 

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 1.6.2014

 

Ľudové hudby: DĽH Oriešok - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Vidiečanova Habovka 2014“ KD Habovka, 7.-8.6.2014

 

DĽH Oriešok - strieborné  pásmo

Kontakt

 

DĽH Oriešok - deti od 7 - 18 rokov

Hudobný pedagóg:                      Bc. Šimon Hanzely - 0949 235 707

                                                    simi9374@azet.sk

 

Základná  umelecká škola

Námestie M.Pajdušáka 2

053 11 Smižany

Slovensko
tel. č.: 
+421 053 4297 990
email:
zus.smizany@stonline.sk

Web: http://www.zussmizany.edupage.org

 

ITF Bratislava

DĽH Oriešok st.Margecany 2012

DĽH Oriešok Buzica 2016

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria