Menu

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany

P.č.

Meno a priezvisko

Spôsob ustanovenia do rady

Funkcia v rade

1.

Mgr. Martin Olejník

volený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 

predseda rady školy

2.

Antónia Bendíková

volený zástupca pedagogických zamestnancov školy

člen

3.

Mária Puškárová  

volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

člen

4.

Mgr. Miroslava Javorská

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

člen

5.

PaedDr. Viera Skoumalová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

6.

Mgr. Miroslav Tkáč

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

7.

Mikuláš Krajňák

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

8.

Mgr. Martina Kenderová

volený zástupca  rodičov

člen

9.

Ing. Mária Dudžáková

volený zástupca  rodičov

člen

10.

JUDr. Ján Dučák

volený zástupca  rodičov

člen

11.

Erik Pluta 

volený zástupca  rodičov

člen

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria