Menu

Profil verejného obstaraváteľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje základná umelecká škola na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 42104301

DIČ: 2022734131

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a. s. 

IBAN: SK18 5600 0000 0034 5170 8001

Kontakt:

Základná umelecká škola
Námestie M. Pajdušáka 2
053 11  Smižany

Tel.: 053/4297990

e-mail: zus.smizany@stonline.sk

Internetová adresa: www.zussmizany.edupage.org


Súhrnné správy


1. štvrťrok 2014: (Suhrnna_sprava_I._stvrtrok).pdf

2. štvrťrok 2014: (Suhrnna_sprava_II._stvrtrok).pdf

3. štvrťrok 2014: (Suhrnna_sprava_III._stvrtrok).pdf

4. štvrťrok 2014: Suhrnna_sprava_IV._stvrtrok_.pdf1. štvrťrok 2015: Suhrnna_sprava_I._stvrtrok_2015.pdf

2. štvrťrok 2015:Suhrnna_sprava_II._stvrtrok_2015.pdf

3. štvrťrok 2015:Suhrnna_sprava_III._stvrtrok 2015.pdf

4. štvrťrok 2015:Suhrnna_sprava_IV._stvrtrok_2015.pdf


 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria