Menu

SPEVÁCKA SKUPINA  Š A F O L K A

1.septembra 2004 začala v Základnej umeleckej škole Smižany činnosť spevácka skupina Šafolka. Zakladateľkou speváckej skupiny „Šafolka“ je Mgr. Marcela Maniaková, ktorá je zároveň hlasovou pedagogičkou a korepetítorkou speváckej skupiny.

V skupine účinkujú  chlapci a dievčatá vo veku od 6 do 15 rokov. Cieľom skupiny je oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, zvykoslovie, nárečia) regiónu Spiš v podobe hudobno–spevných folklórnych pásem. Členovia sa oboznamujú s regionálnymi špecifikami ľudových piesní a  úspešne interpretujú slovenskú ľudovú pieseň na mnohých vystúpeniach, folklórnych festivaloch, ale  aj za hranicami rodnej obce. Prioritne sa skupina zameriava na javiskovú prezentáciu ľudovej piesne a tradícií a tiež vytváranie prostredia pre rozvíjanie spevu, ľudovej piesne a hudby a jej interpretáciu v kontexte súčasného kultúrneho prostredia. Repertoár speváckej skupiny pozostáva z tradičného piesňového materiálu obce Smižany, ale aj z okolitých obcí na Spiši, no radi spievajú aj piesne zo Šariša a Zemplína, či iných regiónov Slovenska. Úzko spolupracuje s detským folklórnym súborom Oriešok a detskou ľudovou hudbou Oriešok. Bez účasti jej členov sa nezaobíde žiadna významnejšia kultúrno-spoločenská udalosť v obci Smižany, ba ani obľúbená súťaž detských spevákov „Slávik Slovenska“, či súťaž detského hudobného folklóru, ktoré organizuje národné osvetové centrum v Bratislave. V roku 2015 sa dvaja žiaci stali finalistami celoslovenského kola Slávik Slovenska  v Bratislave a jedna žiačka dvakrát reprezentovala školu na celoštátnej prehliadke rusínskych a ukrajinských piesní „Makovická struna“ v Bardejove.V roku 2016 získali 1. miesto v okresnom a krajskom kole detského hudobného folklóru „Zahrajže mi zahraj“ a v júni 2016 sa stali laureátmi celoštátneho festivalu detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2016. V júli účinkovali na  festivale vo Východnej a v auguste na festivale ľudovej kultúry  XXVI. ročníku stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2016 v Kokave nad Rimavicou. V roku 2017 sa stali finalistkami televíznej folklórnej  šou a televíznej relácie pre RTVS  o folklóre ZEM SPIEVA, kde sa prezentovali baladami z Kolinoviec a Ličartoviec, ktorými sa dostali do semifinále. Vo finále sa predviedli nádhernými piesňami z obce Žakarovce. V mesiaci máj 2017 nahrali piesne  z Kolinoviec na CD nosič Zem spieva, rozhlasové relácie Leporelo a z Klenotnice ľudovej piesne pre Rádio Regina v Košiciach, televíznu reláciu Ahoj Slovensko, a zúčastnili sa XXX. ročníka Gorczanskych dní v Kamienici v Poľsku a  12. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu v Ukrajine „Barvinkovo Kružalo 2017“.  V tomto istom roku účinkovali na festivaloch Myjava 2017, Východná 2017  Pohoda 2017 v Trenčíne. V roku 2017 nahrali piesne  z Kolinoviec na CD nosič Zem spieva, rozhlasové relácie Leporelo a z Klenotnice ľudovej piesne pre Rádio Regina v Košiciach, televíznu reláciu Ahoj Slovensko, vianočný videoklip s kapelou Hrdza „Žehnaj dieťa“, nafotili kalendár pre smižiansku spoločnosť Herba Drug DIXI, zúčastnili sa XXX. ročníka Gorczanskych dní v Kamienici v Poľsku a  12. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu v Ukrajine „Barvinkovo Kružalo 2017“.  V tom istom roku účinkovali na prestížnych folklórnch festivaloch Spišské folklórne slávnosti, Myjava 2017, Východná 2017,  Pohoda 2017 v Trenčíne. V roku 2018 naštudovali obradový svadobný zvyk zo Smižian „Lučeňe s dzjevoctvom“ a obhájili titul Laureát okresnej aj krajskej súťaže detského hudobného folklóru „Zahraj že mi zahraj“. S týmto písmom 16. -17. júna 2018 reprezentovali košický samosprávny kraj, ale hlavne región Spiš, na celoštátnom festivale detského hudobného folklóru "Vidiečanova Habovka 2018", kde získali zlaté pásmo a titul Laureát súťaže v kategórii speváckych skupín. Aj sólistky Šafolky  Nina Maniaková a Nina Bazárová získali v krajskej súťaži zlaté pásmo a do celoslovenskej súťaže postúpila Nina Bazárová, ktorá v Habovke získala zlaté pásmo. V roku 2018 sa opäť zúčastnili festivalov Spišské folklórne slávnosti, MFF Východná, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Kobuľa fest v Jamníku. V roku 2018 získali dotáciu z Fondu na podporu umenia na vydanie svojho debutového CD nosiča a názvom  „Šafolka a jej kamaráti“.  

http://www.snv.sk/archiv?video=170816-2 TV Reduta Šafolka a ich úspech

https://www.youtube.com/watch?v=5Qknvua6gZw Spišské folklórne slávnosti 2014 - Gabriela Plutová 

https://www.youtube.com/watch?v=ElhpEKrUhFo Spišské folklórne slávnosti 2014 - Lenka Hricisková

https://www.youtube.com/watch?v=Qzdnl37-OhI Spišské folklórne slávnosti 2014 - Dominik Maniak - juhaské piesne z BYSTRIAN 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwAQiImKaWo Vidiečanova Habovka 2014 DĽH Oriešok - strieborné pásmo

https://www.youtube.com/watch?v=6EP73MvMIGc Na tej luke na žeľenej 2013 , Margecany DFS Oriešok - zlaté pásmo

https://www.youtube.com/watch?v=NfB0lu6QZwg&t=4169s Zahraj že mi, zahraj 2016, Margecany -  sólistky a víťaz súťaže DSpSkŠafolka - laureát súťaže 

https://www.youtube.com/watch?v=C8dvstWa-Vo Šafolka vo Východnej Zem spieva 2017

https://www.youtube.com/watch?v=LHQddQqT9SM televízna šou Zem spieva 2017 I. kolo

https://www.youtube.com/watch?v=nDdnUORSuyk&t=6s televízna šou Zem spieva 2017 semifinále

https://www.youtube.com/watch?v=B942gW3uBgI  televízna šou Zem spieva 2017  finále 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12582/135634  Slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR

Nedeľa 3.09.2017 20:10  Záznam vystúpenia slovenských folklórnych interpretov a skupín na Bratislavskom hrade.

 

OCENENIA SPEVÁCKEJ SKUPINY ŠAFOLKA

Rok 2006  

                             ·     Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Detský hudobný folklór 2006“, KD Smižany, 8.4.2006

Katarína Lichváriková – sólo spev                               - 2. miesto

Dominik Maniak – sólo spev                                        - 3. miesto

Spevácka skupina DFS Oriešok a Šafolka                    - 1. miesto

Spevácka skupina Šafolka – skupinový spev                - 3. miesto

 

· Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2006“ CVČ Spišská Nová Ves

Dominik Maniak                                                            - 1. miesto

Ján Vernarský                                                                -  2. miesto

· Okresné kolo „Slávik Slovenska 2006“ CVČ Spišská Nová Ves

Ján Vernarský                                                                - 3. miesto 

 

Rok 2007  

·  Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2007“ CVČ Spišská Nová Ves

Tímea Faltinová                                                             - 1. miesto

Veronika Jenčová                                                          - 2. miesto

Ján Vernarský                                                                -  2. miesto

·  Okresné kolo „Slávik Slovenska 2007“ CVČ Spišská Nová Ves

Tímea Faltinová                                                             - 3. miesto

 

Rok 2008  

·  Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2008“ CVČ Spišská Nová Ves

Gabriela Plutová                                                            -  2. miesto

Barbora Balážová                                                          -  2. miesto

 

Rok 2010

·   Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí KD Margecany, 20.3.2010

Spevácke skupiny :              Šafolka                            -  zlaté pásmo

Sólisti speváci :                    Gabriela Plutová              -  zlaté pásmo – postup na krajské kolo

                                            Nikola Plutová                 -  strieborné pásmo

 

·     Detský festival ľudovej hudby, 23.4.2010, Radničná sála MÚ MČ Košice – Staré Mesto  Košice,  krajské kolo,

 

Sólisti speváci :        Gabriela Plutová              -  zlaté pásmo

·        Slávik Slovenska 2010, obvodné kolo, 28.4.2010, CVČ ADAM SNV

         okresné kolo, 13.5.2010, Koncertná sála Reduty SNV   

Sólisti speváci :          Nikola Plutová              -  3.miesto,  postup na okresné kolo

 

Rok 2011   

·        Slávik Slovenska 2011, obvodné kolo – okolie, 19.4.2011, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :         Gabriela Plutová              -  2. miesto,  postup na okresné kolo

         Dominik Maniak              - 1. miesto, postup na okresné kolo

·        Slávik Slovenska 2011, okresné kolo, 11.5.2011, Koncertná sála Reduty SNV

Sólisti speváci :         Dominik Maniak                - 2. miesto

         Gabriela Plutová                -  bez umiestnenia 

·        Makovická struna 2011, okresná súťaž, 12.6.2011, obec Slovinky

Sólisti speváci :         Dominik Maniak                           -  bez umiestnenia

Duo:                         Dominik Manik a Ján Vernarský   -  bez umiestnenia                                

 

Rok 2012   

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Margecany, 25.2.2012

   

Spevácka zložka DFS Oriešok a Šafolka - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

 

Sólo spev: Gabriela Plutová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 

Duo spev: Gabriela Plutová  - zlaté pásmo

                 Dominika Kenderová                    

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Rožňava, 5.5.2012

   

Spevácka zložka DFS Oriešok a Šafolka  - strieborné pásmo

Sólo spev: Gabriela Plutová  -  zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenské kolo

 • Slávik Slovenska 2012, obvodné kolo – okolie, 17.4.2012, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :     Gabriela Plutová              - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                               Radka Gánovská             - 3.miesto,   postup na okresné kolo     

 • Slávik Slovenska 2012, okresné kolo,17.5.2012, Koncertná sála Reduty SNV

  Sólisti speváci :    Gabriela Plutová                -  2. miesto 

 

Rok 2013   

 • Slávik Slovenska 2013, obvodné kolo – okolie, 17.4.2013, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :     Rafael Štofaník                - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Alex Grečko                     

 • Slávik Slovenska 2013, okresné kolo, 17.5.2013, Koncertná sála Reduty SNV

  Sólisti speváci :    Rafael Štofaník                 -  3. miesto 

 

Rok 2014                                         -

 •   Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Smižany, 26.4.2014

 

Spevácke skupiny:   DĽH Oriešok – bačovske piesne -strieborné pásmo

 

Spevácke skupiny:   DĽH Oriešok – bačovske piesne - laureát súťaže a postup na

                                celoslovenské kolo

Sólo spev:               Gabriela Plutová – zlaté pásmo

 

Sólo spev:       Nina Maniaková - zlaté pásmo

                  Paula Grečková -  zlaté pásmo

                  Simona Hricisková - zlaté pásmo

                  Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

                  Gabriela Plutová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 

Spevácke skupiny: spevácka skupina DFS Oriešok  - zlaté pásmo

                                DĽH Oriešok - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 1.6.2014

 

Spevácke skupiny: spevácka skupina DFS Oriešok  - zlaté pásmo

                                DĽH Oriešok - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Vidiečanova Habovka 2014“ KD Habovka, 7.-8.6.2014

 

DĽH Oriešok - strieborné  pásmo

 

 • Makovická struna 2014, okresné kolo, 11.5.2014, KD Slovinky

Sólo spev:             Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                       Simona Hricisková – strieborné pásmo

 • Makovická struna 2014, celoslovenské  kolo, 3.12.2014, Športová hala Bardejov, DJZ Prešov

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – cena poroty za najmladšieho účastníka                                               

                                             

Rok 2015   

 • Slávik Slovenska 2015, obvodné kolo – okolie, 23.4.2015, CVČ ADAM SNV v ZUŠ SNV  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Nina Šmelková - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na okresné kolo

 

 • Slávik Slovenska 2015, okresné kolo, 13.5.2015,  Koncetrná sála Reduty v SNV

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Nina Šmelková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na krajské kolo

 

 • Slávik Slovenska 2015, krajské kolo, 28.5.2015, CVČ Domino Košice  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo

                               Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo            

 

 • Slávik Slovenska 2015, celoslovenské kolo, 28.6.2015, Zrkadlový háj Bratislava  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková – finalistka súťaže, bez umiestnenia

                            Štefan Vansač – finalista súťaže, bez umiestnenia    

                                   

 • Makovická struna 2015, okresné kolo, 10.5.2015, KD Torysky

 

Sólo spev:             Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                             Simona Hricisková – strieborné pásmo

                             Zuzana Hricisková – cena za najmladšieho účastníka (4 roky)

 

 • Slávik Slovenska 2015, okresné kolo, 13.5.2015,  Koncetrná sála Reduty v SNV

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Nina Šmelková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na krajské kolo

Rok 2016 

 • Makovická struna 2016, okresné kolo, 15.5.2015, KD Slovinky

 

Sólo spev:             Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                             Simona Hricisková – strieborné pásmo

 • Slávik Slovenska 2016, krajské kolo, 29.5.2016, CVČ Domino Košice  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo

               

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Smižany, 23.4.2016

 

Sólo spev:       Nina Maniaková - zlaté pásmo

                         Paula Grečková -  zlaté pásmo

                         Lenka Hricisková – zlaté pásmo 

                         Nina Bazárová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

                          Lucas Zavadský - zlaté pásmo

                         Jakub Hanzely  - zlaté pásmo

                         Nina Šmelková - zlaté pásmo

                          Kristína Tkáčová -  zlaté pásmo                                       

                         Simona Hricisková - strieborné pásmo

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

         Ľudové hudby: DĽH Oriešok :    zlaté pásmo a postup na krajské kolo   

 

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 29.5.2016

 

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž

   Sólisti:                  Nina Bazárová - zlaté pásmo s návrhom na postup 

                                 Lucas Zavadský  - zlaté pásmo

   Hudby:                   DĽH Oriešok - strieborné pásmo

 

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov ,,Vidiečanova Habovka 2016“ KD Habovka, 11.-12.6.2016

 

Spevácke skupiny:   SS Šafolka - zlaté pásmo, laureát súťažného festivalu

Sólo spev:               Nina Bazárová - zlaté pásmo

 

 • Makovická struna 2016, okresné kolo, 11.5.2016, KD Slovinky

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                         Simona Hricisková – strieborné pásmo

 

 • Makovická struna 2016, celoslovenské  kolo, 3.12.2016, Športová hala Bardejov, DJZ Prešov

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková

 

Rok 2017  

 • Slávik Slovenska 2017, okresné kolo, 17.5.2017,  Koncetrná sála Reduty v SNV

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Paula Grečková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

 • Slávik Slovenska 2017, krajské kolo, 6.6.2017, CVČ Domino Košice  

Sólisti speváci :    Paula Grečková - 3 miesto,  postup na celoslovenské kolo

 

Rok 2018

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Smižany, 24.3.2018
 •  

Sólo spev:       Nina Maniaková - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

                         Nina Bazárová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

                         Paula Grečková -  zlaté pásmo                         

                          Lukáš Mižigar  - zlaté pásmo

                          Nina Šmelková - zlaté pásmo

                          Lucas Zavadský - strieborné pásmo                                     

                         

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

        

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 21.4.2018

 

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž

   Sólisti:                  Nina Bazárová - zlaté pásmo s návrhom na postup 

                               Nina Maniaková  - zlaté pásmo

   

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov ,,Vidiečanova Habovka 2018“ KD Habovka, 16.-17.6.2018

 

Spevácke skupiny:   DSpSk Šafolka - zlaté pásmo, laureát súťažného festivalu

Sólo spev:               Nina Bazárová - zlaté pásmo

 

Kontakt

Spevácka skupina ŠAFOLKA - deti od 6 - 18 rokov

Hlasový pedagóg a korepetítor:   Mgr. Marcela Maniaková - 0904 294 760,    

                                                     marcela.maniakova@gmail.com

Hudobný pedagóg:                       Bc. Šimon Hanzely - 0949 235 707,

                                                      simi9374@azet.sk

Základná  umelecká škola
Námestie M.Pajdušáka 2

053 11 Smižany

tel. č.: +421 053 4297 990
email: zus.smizany@stonline.sk

Web: http://www.zussmizany.edupage.org

ITF Bratislava

 

Nina Bazárová

Šafolka a DĽH Oriešok

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria