Menu

Umelecká rada

 

P.č.

Člen

Funkcia v škole

Funkcia v rade

1.

Mgr. Anton Barabas

zástupca riaditeľky školy

predseda umeleckej rady

2.

Mgr. Marcela Maniaková

riaditeľka školy

člen

3.

Mgr. Lucia Ondrová

vedúci hudobného odboru

člen

4.

Mgr. Martin Olejník

vedúci výtvarného odboru

člen

5.

Žaneta Hrubiznová

zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca tanečného odboru

člen

6.

Antónia Bendíková

vedúca literárno-dramatického odboru

člen

 

UR sa schádza podľa potreby riaditeľky školy. V školskom roku zasadá najmenej 4-krát a vyjadruje sa a rieši nasledovné úlohy: 

Schvaľuje žiadostí o kontrahovanie, individuálne štúdium a rozšírené vyučovanie žiakov

Vyjadruje sa k plánu verejných koncertov a súťaží v školskom roku

Rieši koncepciu výchovných koncertov

Navrhuje nové učebné plány pre ZUŠ

Vyjadruje sa ku všetkým typom koncertov a vystúpení

Navrhuje realizáciu odborných seminárov

Pripravuje organizáciu a realizáciu školských súťaží

Prejednáva formy spolupráce s partnerskými školami

Rieši otázky reprezentácie školy na verejnosti

Navrhuje spoluprácu s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, rôznymi organizáciami

Rieši absolventské koncerty, záverečné vystúpenia, vernisáže

Vyjadruje sa ku koncepcii práce školy, jej ďalšie smerovanie 

Zaoberá sa propagáciou školy

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria