Menu

Umelecká rada

 

P.č.

Člen

Funkcia v škole

Funkcia v rade

1.

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art

zástupkyňa riaditeľky školy

predseda umeleckej rady

2.

Mgr. Marcela Maniaková

riaditeľka školy

člen

3.

Mgr. Lucia Kováčová

vedúca hudobného odboru

člen

4.

Mgr. Martin Olejník

vedúci výtvarného odboru

člen

5.

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca tanečného odboru

člen

6.

Antónia Bendíková, DiS.art

vedúca literárno-dramatického odboru

člen

 

UR sa schádza podľa potreby riaditeľky školy. V školskom roku zasadá najmenej 4-krát a vyjadruje sa a rieši nasledovné úlohy: 

Schvaľuje žiadostí o kontrahovanie, individuálne štúdium a rozšírené vyučovanie žiakov

Vyjadruje sa k plánu verejných koncertov a súťaží v školskom roku

Rieši koncepciu výchovných koncertov

Navrhuje nové učebné plány pre ZUŠ

Vyjadruje sa ku všetkým typom koncertov a vystúpení

Navrhuje realizáciu odborných seminárov

Pripravuje organizáciu a realizáciu školských súťaží

Prejednáva formy spolupráce s partnerskými školami

Rieši otázky reprezentácie školy na verejnosti

Navrhuje spoluprácu s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, rôznymi organizáciami

Rieši absolventské koncerty, záverečné vystúpenia, vernisáže

Vyjadruje sa ku koncepcii práce školy, jej ďalšie smerovanie 

Zaoberá sa propagáciou školy

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria