Menu

Voľné pracovné miesta

V zmysle § 6, ods. (1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 11 a ods. (1) č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012 vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach.

 

V súvislosti s hore uvedeným informuje Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, 053 11 Smižany o voľných pracovných miestach s možným dátumom nástupu od 1. septembra 2018:

1. Pracovná pozícia: učiteľ hry na gitare
Aprobácia: hra na gitare
Úväzok: 100%, s perspektívou do budúcna

 

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §6 a §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
klavíri, VŠ – učiteľ hry na gitare
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované dokumenty: Doklady o ukončenom vzdelaní, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)

Dátum a spôsob doručenia požadovaných dokumentov: do 30.06.2018
mailom:  zus.smizany@stonline.sk

poštou: Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, 053 11 Smižany

Dátum nástupu do zamestnania: od 01.09.2018

Adresa školy: Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, 053 11, Smižany 

Kontakt: Mgr. Marcela Maniaková, riaditeľka školy, tel.: 053/4297990,
mail: zus.smizany@stonline.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria