Menu

2013/2014

Tabuľka úspechov v súťažiach

HUDOBNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

9. ročník „Ukáž čo vieš  2013“ ZUŠ Smižany

8.11.2013

Okresná  súťaž

Katarína Pustaiová

Paula Grečková

Diana Tekáčová

 

Jana Predovová

 

Zuzana Klingová

Trio Sunflower

 

Lea Kunzová

1. miesto

 

2. miesto

3. miesto

 

1. miesto

 

2. miesto

1. miesto

 

cena poroty, cena divákov

Mgr. Lucia Ondrová

 

Mgr. Veronika Šubová

Mgr. Veronika Šubová

 

Mgr. Veronika Šubová

 

Mgr. Veronika Šubová

Mgr. Veronika Šubová

 

Mgr. Veronika Šubová

 

5. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2013

ZUŠ a mesto Prievidza,

20.11.2013

Celoslovenská súťaž

Ivana Morihladková

strieborné

pásmo

Marián Mikolaj

Akordeónový festival

Kysucké Nové mesto 2014

ZUŠ Kysucké Nové mesto  19.3.2014

Celoslovenská súťaž

Petra Polláková

 

Nikola Plutová

 

 

 

Zlaté pásmo

 

Zlaté pásmo

 

 

Oľga Horáčková, Dis.art

XVIII. ročník regionálnej súťažnej prehliadky

ZUŠ Spišská Nová Ves 15.4.2014

Krajská súťaž

Michal Repaský

 

Žofia Bendíková

Bronzové pásmo

 

Čestné uznanie

Alica Faixová

Hudobný folklór detí 2014

„Zahraj že mi zahraj“

NOC, SOS Spišská Nová Ves

26.4.2014

Okresná súťaž

Nina Maniaková

Paula Grečková

Simona Hricisková

Lenka Hricisková

 

 

Gabriela Plutová

 

 

Spevácka  skupina DFS Oriešok

 

 

 

DĽH Oriešok

 

 

Zlaté pásmo

Zlaté pásmo

Zlaté pásmo 

Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

 

Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo

 

 

Zlaté pásmo

 

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Mgr. Marcela Maniaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Šimon Hanzely

Bojnická perla 2014“

MŠ SR, ZUŠ Bojnice  3.5.2014

Celoslovenská súťaž

Jana Predovová

 

 

Martina Urbanová

Zuzana Klingová

 

Katarína Pustaiová

 

Erik Jurčák

2.miesto v zlatom pásme

Bez umiestnenia

Bez umiestnenia

 

Bronzové pásmo

Bez umiestnenia

Mgr. Veronika Šubová

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Ondrová

Makovická struna 2014

NOC, SOS Spišská Nová Ves

11.5.2014

Okresná súťaž

Lenka Hricisková

 

 

 

 

 

Simona Hricisková

 

Laureát súťaže a postup na celoslovenské kolo

 

Strieborné pásmo

Mgr. Marcela Maniaková

Hudobný festival Ivana Ballu – 17. ročník

ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín 20.-23.5.2014

Celoslovenská súťaž

Alex Grečko

 

 

7.miesto

Marián Mikolaj

Prešovský zlatý kľúčik

CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

23.5.2014

Krajská súťaž

Katarína Pustaiová

 

 

Erik Jurčák

Strieborné pásmo

 

Bronzové pásmo

Mgr. Lucia Ondrová

Handlovské gitary 2014

ZUŠ Handlová

12.-13.6.2014

Celoslovenská súťaž

Marek Pacanovský

Júlia Pľutová

 

2. miesto

 

 

Marián Mikolaj

XIII. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – golden tango

MŠ SR, mesto Rajecké Teplice

28.-29.6.2014

Medzinárodná súťaž

Sophia Alexandra Kuláková

 

Michal Jasečko

 

 

Petra Polláková

Nikola Plutová

 

Jana Marcinková

 

Bronzové pásmo

 

Strieborné pásmo

 

Strieborné pásmo

 

Bronzové pásmo

Oľga Horáčková, DiS.art

Detský hudobný folklór,

NOC, kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Buzica

1.6.2014

Krajská  súťaž

DĽH Oriešok

Laureát súťaže a postup na celoslovenské kolo

Bc. Šimon Hanzely

Vidiečanova Habovka 2014

Celoštátna súťažná prehliadka NOC Bratislava, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Habovka

7.-8.6.2014 

Celoslovenská súťaž

DĽH Oriešok

Strieborné pásmo

Bc. Šimon Hanzely

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Hviezdoslavov Kubín 2013

MŠ SR, NOC, SOS Spišská Nová Ves,

8.4.2014

Okresné kolo

Detský divadelný súbor  „ Len tak“

 

Predstavenie  K. Bendovej „Mikimyška“

1.miesto

 

v kategórii divadlo poézie

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2013

MŠ SR, NOC, KOS Michalovce,

6.5.2014

Krajské kolo

Detský divadelný súbor  „ Len tak“

 

Predstavenie  K. Bendovej „Mikimyška“

2. miesto

 

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2013

MŠ SR, NOC, SOS Spišská Nová Ves,

8.4.2014

Okresné kolo

Miriam Kuchárová

Adrián Ondov

1. miesto

2. miesto

 

 

Antónia Bendíková

 

 

TANEČNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie

na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v akrobatickom rock and rolle 2013

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz akrobatického rock and rollu a 

Športový klub akrobatického rock and rollu CRAZY ROCK Detva

19.10.2013

Medzinárodná súťaž

Martina Jančigová –Ján Olejník

 

Thomas Wolf –

Diana Tekáčová

 

Peter Urban – Katarína Hrubčová

2.miesto

 

 

6.miesto

 

 

 

7.miesto

Mgr. Ján Olejník

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

 

Typ súťaže:

Medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Umenie z blízka 5,

Galéria mesta  Bratislava

14.10.2013

Celoslovenská  súťaž

 

 

Mgr. Martin Olejník

Návrh obalu žiackej knižky

Ševt, Plynárenská 6, Bratislava

4.11.2013

Celoslovenská súťaž

 

 

Mgr.Bohuslava Sagulová

The Hong Kong Young Artist Foundation

International childen Paiting competetion

Hong Kong

31.12.2013

Medzinárodná   súťaž

Daniel Rerko

 

Lukáš Svitana

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Mgr. Martin Olejník

Mgr. Diana Mederiová

Európa v škole- Ministerstvo školstva SR:,CVČ Bratislava,

15.2.2014

Okresná súťaž

 

.miesto

 

 

Európa v škole  Ministerstvo školstva SR:,

CVČ – regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice, 12.3.2014

Krajská súťaž

Kristína Zvalená

 2.miesto

Mgr. Martin Olejník

 

Ekovýkres, ekoplagát 2014

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

7.5.2014

 

Okresná súťaž

Júliana Karasová

Laura Javorská

Kamila Zgodavová

 

Viktória Lesnická

Soňa Tomčíková

Katarína Mrovčáková

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Mgr. Diana Mederiová

 

 

Mgr. Martin Olejník

Mgr. Diana Mederiová

Vesmír očami detí

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

13.5.2014

Okresná súťaž

Tomáš Kramár

Ivan Kollarovič

 

Viktória Kršiaková

1. miesto

2. miesto

 

1.miesto

 

Mgr. Diana Mederiová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria