Menu

2012/2013

HUDOBNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

8.ročník „ Ukáž čo vieš 2012“

ZUŠ Smižany

9.11.2012

Okresná  súťaž

Andrea Butvinová

 

Zuzana Klingová

Trio Sunflower

1. miesto

 

ceny poroty

1. miesto

František Maliňák

 

Mgr. Veronika Kotradyová

 

4. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2012

ZUŠ a mesto Prievidza,

15.11.2012

Celoslovenská súťaž

Ivana Morihladková

Zlaté pásmo

Mgr. Edita Lorková

Medzinárodná akordeónová súťaž 2012

ZUŠ a mesto Poprad,

21. - 22.11.2012

Medzinárodná súťaž

Petra Polláková

 

Nikola Plutová

6. miesto

 

Cena za najmladšieho účastníka súťaže

 

Oľga Horáčková Dis.art

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2013

MŠ SR, ZUŠ a mesto Bojnice

14.-15.3.2013

 

Celoslovenská súťaž

Alex Grečko

 

 

Ivana Morihladková

 

Adrián Volák

Strieborné pásmo

 

Strieborné pásmo

 

bez umiestnenia

Bc. Vladimír Kubáň

 

 

Mgr. Edita Lorková

 

 

Marián Mikolaj

4. ročník súťažnej prehliadky ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri

ZUŠ Bernolákova ulica Košice a mesto Košice 10.4.2013

Krajská súťaž

Ivona Pethöová,

Frederika

Chovancová

 

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

„Akordeónový festival

Giraltovce 2013“

ZUŠ Giraltovce  12.4.2013

Celoslovenská súťaž

Petra Polláková

 

Nikola Plutová

 

 

Jana Marcinková

Zlaté pásmo

 

Strieborné pásmo

 

Bez umiestnenia

Oľga Horáčková Dis.art

XVIII. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri

ZUŠ Ferka Špániho Martinská ulica Žilina a mesto Žilina

18.4.2013

Celoslovenská súťaž  s medzinárodnou účasťou

Frederika

Chovancová,

Ivona Pethöová

 

Bronzové pásmo

Eva Alžbeta Kukurová

„Bojnická perla 2013“

MŠ SR, ZUŠ Bojnice  11.5.2013

Celoslovenská súťaž

Jana Predovová

 

Andrea Butvinová

 

 

Zuzana Klingová

 

Martina Urbanová

 

Viktória Fifiková

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

 

Bez umiestnenia

Bez umiestnenia

Bez umiestnenia

Mgr. Veronika Kotradyová

Slávik Slovenska 2013

MŠ SR,CVČ, koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves

29.4. 2013

Obvodná súťaž

Rafael Štofaník

Alex Grečko

1. miesto

Bez umiestnenia

Bc. Šimon Hanzely

Mgr. Marcela Maniaková

Slávik Slovenska 2013

MŠ SR,CVČ, koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves

15.5. 2013

Okresná súťaž

Rafael Štofaník

 

3. miesto

Bc. Šimon Hanzely

 

Mladí gitaristi 2013

Hudobný festival Ivana Ballu – 17. ročník

ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, 22.-23.5.20

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou

Ivana Morihladková,

 

 

5. miesto

Mgr. Edita Lorková

 

 

 

 

XII. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – golden tango

MŠ SR, mesto a ZUŠ Rajecké Teplice,

29.-30.5.2013

Medzinárodná súťaž

Nikola Plutová

 

 

 

Petra Polláková

 

 

Jana Marcinková

 

 

1. miesto v zlatom pásme

 

Zlaté pásmo

 

 

Strieborné pásmo

Oľga Horáčková Dis.art

9.ročník Festival komornej hudby

„Gelnický kľúč 2013“

ZUŠ Gelnica,

31.5.2013

Celoslovenská súťaž

Ivana Morihladková

Katarína Hlinková

Strieborné pásmo

Mgr. Edita Lorková

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Hviezdoslavov Kubín 2013

ZŠ Povýšenia Sv.kríža Smižany, SOS, NOC

21.3.2013

Obvodné kolo

Anna Kleinová

 

Miriam Kuchárová

1. miesto

 

1. miesto

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2013

NOC, SOS Spišská Nová Ves,

9.4.2013

Okresné kolo

Anna Kleinová

 

Miriam Kuchárová

3. miesto

 

1. miesto

Antónia Bendíková

Hviezdoslavov Kubín 2013

 NOC, KOS Michalovce,

24.4.2013

Krajské kolo

Miriam Kuchárová

Cena za zaujímavý prednes

Antónia Bendíková

Z rozprávky do rozprávky regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej,

NOC, Spišské  osvetové stredisko, 19.4.2013

Okresné kolo

Divadelný súbor

 „ Len tak “ Múdri Maťko a blázni “

Bez umiestnenia

Antónia Bendíková

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

Medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Vanočná pohľadnica –XI. Ročník

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

15.11.2012

 

Medzinárodná   súťaž

17 žiakov

bez umiestnenia

Mgr. Martin Olejník

Anjel Vianoc – Tatranská galéria v Poprade,

30.11.2012,

 

Celoslovenská  súťaž

Lea Jančurová

Daniela Lesňáková

2. miesto

2. miesto

Mgr. Bohuslava Kukurová

Onehealth world artcontest 2013

Princ Mahidol art contest,

Thajsko

20.2.2013

Medzinárodná súťaž

Veronika Urbanová

Albert Duriančik

Michal Kešeľak

Samuel Repaský

Ľuboslava Švajková

Finalisti

Mgr. Diana Mederiová

Vesmir očami detí

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

31.3.2013

Okresná súťaž

Romana Tlstáková

Ľuboslava Švajková

Kamila Zgodavová

1. miesto

1. miesto

2. miesto

 

 

 

 

Mgr. Diana Mederiová

XVII. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

Dúha 2012-2013 MŠ SR, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

15.3.2013

Celoslovenská súťaž

6 žiakov

Terézia Dučáková

obraz na výstave

Mgr. Diana Mederiová

41.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Lidice 2013

MK ČR, MŠ ČR, MZV ČR, UNESCO

15.3.2013

 

Medzinárodná súťaž

6 žiakov

bez umiestnenia

Mgr. Diana Mederiová

Európa v škole- Ministerstvo školstva SR:,CVČ Bratislava,

11.3.2013

Okresná súťaž

Barbora Vytykáčová

Lea Jančurová

Nataša Strelová

 

 

 

 

Mária Čontošová

Zuzana Dudžáková

Viktória Kavuličová

 

 

 

 

Adam Gábor 

Adriana Pacanovská

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

 

 

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

 

 

 

1 miesto

2.miesto

 

Mgr. Bohuslava Kukurová

Mgr. Bohuslava Kukurová

Mgr. Bohuslava Kukurová

 

Mgr. Martin Olejník

Mgr. Bohuslava Kukurová

Mgr. Bohuslava Kukurová

 

Mgr. Martin Olejník

Mgr. Martin Olejník

Európa v škole  2014

Ministerstvo školstva SR:,

CVČ – regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice, 12.3.2013

Krajská súťaž

Jakub Michal Teringa

 

 

 

 

Veronika Čmelová

 

 

 

 

Michaela Pacanovská

2. miesto a postup do celoslovenského kola

 

3.miesto

a postup do celoslovenského kola

 

Čestné uznanie

Mgr. Martin Olejník

 

Výtvarné alternatívy 

XII. Bienále  Ministerstvo školstva SR:, ZUŠ Imricha Weinera Krála Považská Bystrica,

19.4.2013

 

Celoslovenská súťaž s 

medzinárodnou účasťou

 Kolektív žiakov

 14 -15 rokov

Cena za skupinovú prácu

Mgr. Martin Olejník

 

 

 

60.ročník medzinárodného projektu Európa v škole

 Ministerstvo školstva SR:, Slovenský výbor medzinárodného projektu Európa v škole prebiehajúceho pod záštitou rady Európy, európskej komisie a Európskeho parlamentu,  Bratislava,

5.5.2013

Národné kolo

Adam Gábor

Víťaz a ocenený  bez určenia poradia

Mgr. Martin Olejník

Ekovýkres, ekoplagát 2013

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

7.5.2013

Okresná súťaž

Dominika Svitanová

 

 

Viktória Lesnická

Leona Rerková

 

 

Kristína Urbanová

Adriana Pacanovská

 

Matej Toporcer

 

1. miesto

 

 

1. miesto

2. miesto

 

 

2. miesto

3. miesto

 

3. miesto

Mgr. Bohuslava Kukurová

 

Mgr. Diana Mederiová

 

 

Mgr. Martin Olejník

 

Mgr. Diana Mederiová

II. ročník Pop-rock- jazz topánka

ZUŠ Jantárová 6, Košice,

20.5.2013

Celoslovenská súťaž

7 žiakov

bez umiestnenia

Mgr. Martin Olejník

Svätý Cyril a Metod v neprofesionálnom umení na Spiši

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,

1.7.2013

Regionálne kolo

Katarína Hlinková

3. miesto

Mgr. Diana Mederiová

 

 

 

 

TANEČNÝ ODBOR

Názov súťaže, organizátor, dátum

Typ súťaže:

medzinárodné, celoslovenské, krajské, okresné kolo

Meno oceneného žiaka

Umiestnenie na súťaži

Meno pedagóga, ktorý žiaka pripravoval

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v akrobatickom rock and rolle 2012

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz akrobatického rock and rollu a 

Športový klub akrobatického rock and rollu CRAZY ROCK Detva

3.11.2012

Medzinárodná súťaž

Martina Jančigová –Ján Olejník

 

 

6.miesto

 

 

 

 

Mgr. Ján Olejník

Diskomaratón 2012,

ZŠ Povýšenia sv. kríža Smižany, OKC,

15. 11. 2012

 

Okresná  súťaž

 

Sofia Záhornadská

2. miesto

Žaneta Hrubiznová

Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí „ Na tej luke na želenej“

NOC, SOS Spišská Nová Ves, obec Margecany

23.3.2013

Okresná  súťaž

 

Detský folklórny súbor Oriešok – choreografia „Jasličkare“

 

 

 

Choreografia „ Na svateho Jakuba“

Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo

 

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Bc. Šimon Hanzely

 

 

 

 

Mgr. Veronika Kotradyová

Krajská prehliadka hudobného folklóru detí „ Na tej luke na želenej“

NOC, KOS, mesto Košice, 2.5.2013

Krajská  súťaž

 

Detský folklórny súbor Oriešok – choreografia „Jasličkare“

 

 

 

 

Zlaté pásmo s postupom na celoslovenské kolo

 

 

 

Bc. Šimon Hanzely

 

 

 

 

 

Celoslovenská prehliadka hudobného folklóru detí „ Na tej luke na želenej“

NOC Bratislava, obec Likavka

1.-2.6.2013

Celoslovenská súťaž

 

Detský folklórny súbor Oriešok – choreografia „Jasličkare“

 

 

 

 

Strieborné            pásmo

 

 

 

Bc. Šimon Hanzely

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria