Menu

Rada školy

Rada školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Spôsob ustanovenia do rady

Funkcia v rade

1.

Mgr. Martin Olejník

volený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 

predseda rady školy

2.

Antónia Bendíková, DiS.art

volený zástupca pedagogických zamestnancov školy

člen

3.

Mária Puškárová  

volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

člen

4.

Mgr. Miroslava Javorská

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

člen

5.

PaedDr. Viera Skoumalová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

6.

Mgr. Miroslav Tkáč

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

7.

Mikuláš Krajňák

delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen

8.

Mgr. Martina Kenderová

volený zástupca  rodičov

člen

9.

Ing. Mária Dudžáková

volený zástupca  rodičov

člen

10.

JUDr. Ján Dučák

volený zástupca  rodičov

člen

11.

Mgr. Monika Tkáčová

volený zástupca  rodičov

čl

 

Plán zasadnutí rady školy na šk. rok 2018/2019

Pozvánka na zasadnutie rady školy 15 .10 . 2018 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ 15.1.2016

Zápisnica zo zasadnutia RŠ 8.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia RŠ 14.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia  RŠ 21.6.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria