Menu

Ľudový spev

Šafolka

ĽUDOVÝ SPEV

Pedagóg : Mgr. Marcela Maniaková

Ľudový spev, charakteristický čisto naturálnym hlasovým prejavom, je jednou zo zložiek folklóru, ktorá zachováva ľudovú kultúru odkázanú našimi predkami. Snahu „nepochovať“ staré a dávne ľudové zvyky vlastnia aj žiaci dnešného moderného sveta. Žiaci hudobného odboru majú možnosť účinkovať v komornej speváckej skupine Šafolka, v ktorej s ochotou pripomínajú verejnosti staré ľudové zvyky a každoročne vystupujú pri stavaní obecného mája, vítajú jar vynášaním Moreny v obci. Sú súčasťou Smižianskych a Spišských folklórnych slávností. Každoročne sa zúčastňujú speváckych súťaží Slávik Slovenska, Makovická struna, prehliadka detského hudobného folklóru. Ľudovou piesňou potešujú verejnosť na rôznych kultúrno spoločenských podujatiach v obci,  ale i mimo nej, ako aj v kluboch domovov dôchodcov.

KOMORNÝ SPEV

Detská folklórna spevácka skupina ŠAFOLKA inklinujúca k ľudovému žánru, funguje pod vedením Mgr. Marcely Maniakovej.  Bola založená v septembri 2004 pri ZUŠ. Jej pomenovanie  zvýrazňuje  spojenie tradícií minulosti s históriou obce Smižany. Ide o vrchnú časť smižinakseho krojového odevu mladých dievčat.  Šafolka, má za sebou niekoľko zaujímavých speváckych čísel. Sú pravidelným účastníkmi Spišských folklórnych slávností a folklórnych slávností v okolitých obciach Smižian, či súťaží detského hudobného folklóru. Členovia skupiny sa oboznamujú s regionálnymi špecifikami ľudových piesní a  úspešne interpretujú slovenskú ľudovú pieseň na mnohých vystúpeniach, folklórnych festivaloch, ale  aj za hranicami rodnej obce. Prioritne sa skupina zameriava na javiskovú prezentáciu ľudovej piesne a tradícií a tiež vytváranie prostredia pre rozvíjanie spevu, ľudovej piesne a hudby a jej interpretáciu v kontexte súčasného kultúrneho prostredia. Repertoár speváckej skupiny pozostáva z tradičného piesňového materiálu obce Smižany, ale aj z okolitých obcí na Spiši, no radi spievajú aj piesne zo Šariša a Zemplína, či iných regiónov Slovenska. Spevácka zložka DFS Oriešok získala v roku  2012 v Rožňave - strieborné pásmo a v okresnom kole DHF v roku 2014 zlaté pásmo. V roku 2016 získali 1. miesto v okresnom a krajskom kole detského hudobného folklóru „Zahrajže mi zahraj“ a v júni 2016 sa stali laureátmi celoštátneho festivalu detského hudobného folklóru "Vidiečanova Habovka 2016". V júli 2016 účinkovali na  festivale vo Východnej a v auguste 2016 na festivale ľudovej kultúry  XXVI. ročníku stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2016 v Kokave nad Rimavicou. 5.9.2016 účinkovali v slovenskom rádiu Regina  v Košiciach vrámci programu Zahrajte mi túto. 8.10.2016 sa zúčastnili nahrávania televíznej folklórnej šou "Zem spieva" v skanzene v Martine a 28.11.2016 si zapievali v televíznom štúdiu RTVS v Bratislave v semifinálovom kole televíznej folklórnej šou "Zem spieva". Detská spevácka skupina patrí medzi špičkové detské folklórne zoskupenia v regióne Spiš a je súčasťou detského folklorneho súboru Oriešok.

 

 

   

OCENENIA SPEVÁCKEJ SKUPINY ŠAFOLKA

Rok 2006  

Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov spišsko-novoveského a gelnického okresu ,,Detský hudobný folklór 2006“, KD Smižany, 8.4.2006

 

Katarína Lichváriková – sólo spev                               - 2. miesto

Dominik Maniak – sólo spev                                        - 3. miesto

Spevácka skupina DFS Oriešok a Šafolka                    - 1. miesto

Spevácka skupina Šafolka – skupinový spev                - 3. miesto

 • Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2006“ CVČ Spišská Nová Ves

Dominik Maniak                                                            - 1. miesto

Ján Vernarský                                                                -  2. miesto

 • Okresné kolo „Slávik Slovenska 2006“ CVČ Spišská Nová Ves

Ján Vernarský                                                                - 3. miesto 

 

Rok 2007  

 • Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2007“ CVČ Spišská Nová Ves

Tímea Faltinová                                                             - 1. miesto

Veronika Jenčová                                                          - 2. miesto

Ján Vernarský                                                                -  2. miesto

 • Okresné kolo „Slávik Slovenska 2007“ CVČ Spišská Nová Ves

Tímea Faltinová                                                             - 3. miesto

 

Rok 2008  

 • Obvodné kolo „Slávik Slovenska 2008“ CVČ Spišská Nová Ves

Gabriela Plutová                                                            -  2. miesto

Barbora Balážová                                                          -  2. miesto

Rok 2010 

·Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí KD Margecany, 20.3.2010

Spevácke skupiny :                Šafolka                            -  zlaté pásmo

Sólisti speváci :                    Gabriela Plutová              -  zlaté pásmo – postup na krajské kolo

                                             Nikola Plutová                 -  strieborné pásmo

 

 • Detský festival ľudovej hudby, 23.4.2010, Radničná sála MÚ MČ Košice – Staré Mesto  Košice,  krajské kolo,

 

Sólisti speváci :                    Gabriela Plutová              -  zlaté pásmo

·Slávik Slovenska 2010, obvodné kolo, 28.4.2010, CVČ ADAM SNV

                                   okresné kolo, 13.5.2010, Koncertná sála Reduty SNV   

Sólisti speváci :                    Nikola Plutová              -  3.miesto,  postup na okresné kolo

 

Rok 2011   

·Slávik Slovenska 2011, obvodné kolo – okolie, 19.4.2011, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :          Gabriela Plutová              -  2. miesto,  postup na okresné kolo

           Dominik Maniak              - 1. miesto, postup na okresné kolo

 • Slávik Slovenska 2011, okresné kolo, 11.5.2011, Koncertná sála Reduty SNV

Sólisti speváci :        Dominik Maniak                - 2. miesto

         Gabriela Plutová                -  bez umiestnenia 

·Makovická struna 2011, okresná súťaž, 12.6.2011, obec Slovinky

Sólisti speváci :         Dominik Maniak                           -  bez umiestnenia

Duo:                          Dominik Manik a Ján Vernarský   -  bez umiestnenia                                

 

Rok 2012   

 • Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov spišsko-novoveského a gelnického okresu ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Margecany, 25.2.2012

 

Spevácka zložka DFS Oriešok a Šafolka - zlaté pásmo s návrhom na postup na krajské kolo

Sólo spev: Gabriela Plutová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

Duo spev: Gabriela Plutová  - zlaté pásmo

                 Dominika Kenderová                    

 

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Rožňava, 5.5.2012

 

Spevácka zložka DFS Oriešok a Šafolka  - strieborné pásmo

Sólo spev: Gabriela Plutová  -  zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenské kolo

·Slávik Slovenska 2012, obvodné kolo – okolie, 17.4.2012, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :     Gabriela Plutová              - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                               Radka Gánovská             - 3.miesto,   postup na okresné kolo     

 • Slávik Slovenska 2012, okresné kolo,17.5.2012, Koncertná sála Reduty SNV

Sólisti speváci :    Gabriela Plutová                -  2. miesto 

Rok 2013   

·Slávik Slovenska 2013, obvodné kolo – okolie, 17.4.2013, CVČ ADAM SNV        

Sólisti speváci :     Rafael Štofaník                - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                                  Alex Grečko                     

 • Slávik Slovenska 2013, okresné kolo, 17.5.2013, Koncertná sála Reduty SNV

Sólisti speváci :    Rafael Štofaník                 -  3. miesto 

 

Rok 2014

 •   Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov spišsko-novoveského a gelnického okresu ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Smižany, 26.4.2014

 

Sólo spev:         Nina Maniaková - zlaté pásmo

                   Paula Grečková -  zlaté pásmo

                  Simona Hricisková - zlaté pásmo

                   Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

                   Gabriela Plutová – zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo

                         DĽH Oriešok - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 

Sólo spev:               Gabriela Plutová – zlaté pásmo

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 1.6.2014

 

Spevácke skupiny:   DĽH Oriešok – Jasličkare – laureát súťaže a postup na celoslovenské kolo

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov ,,Vidiečanova Habovka 2014“ KD Habovka, 7.-8.6.2014

 

Spevácke skupiny:   DĽH Oriešok – Jasličkare - strieborné pásmo

 • Makovická struna 2014, okresné kolo, 11.5.2014, KD Slovinky

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                         Simona Hricisková – strieborné pásmo

 • Makovická struna 2014, celoslovenské  kolo, 3.12.2014, Športová hala Bardejov, DJZ Prešov

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – cena poroty za najmladšieho účastníka

                                                

Rok 2015   

·Slávik Slovenska 2015, obvodné kolo – okolie, 23.4.2015, CVČ ADAM SNV v ZUŠ SNV  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Nina Šmelková - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na okresné kolo

·Slávik Slovenska 2015, okresné kolo, 13.5.2015,  Koncetrná sála Reduty v SNV

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Nina Šmelková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na krajské kolo

·Slávik Slovenska 2015, krajské kolo, 28.5.2015, CVČ Domino Košice  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo

                               Štefan Vansač - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo            

 

·Slávik Slovenska 2015, celoslovenské kolo, 28.6.2015, Zrkadlový háj Bratislava  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková – finalistka súťaže, bez umiestnenia

                               Štefan Vansač – finalista súťaže

          

 • Makovická struna 2015, okresné kolo, 10.5.2015, KD Torysky

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                        Simona Hricisková – strieborné pásmo

                        Zuzana Hricisková – cena za najmladšieho účastníka (4 roky)

 • Makovická struna 2015 celoslovenské  kolo, 27.-29.11.2015, Športová hala Bardejov, DJZ Prešov

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – bez umiestnenia

                                               

Rok 2016   

·Slávik Slovenska 2016, obvodné kolo – okolie, 23.4.2016, CVČ ADAM SNV v ZUŠ SNV  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                              Nina Bazárová - 1. miesto,  postup na okresné kolo

                             

·Slávik Slovenska 2016, okresné kolo, 11.5.2016,  Koncetrná sála Reduty v SNV

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na krajské kolo

                              Nina Bazárová - 1. miesto,  postup na krajské kolo

·Slávik Slovenska 2016, krajské kolo, 31.5.2016, CVČ Domino Košice  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková - 1. miesto,  postup na celoslovenské kolo                             

·Slávik Slovenska 2016, celoslovenské kolo, 23.-24.6.2016, Topolčany  

Sólisti speváci :     Nina Maniaková – finalistka súťaže, bez umiestnenia

 •   Okresná prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov spišsko-novoveského a gelnického okresu ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Margecany, 23.4.2016

 

Sólo spev:         Nina Bazárová – zlaté pásmo návrh  a na postup na krajské kolo

                         Lucas Zavadský - zlaté pásmo   a na postup na krajské kolo               

                          Nina Maniaková - zlaté pásmo

                   Jakub Hanzely - zlaté pásmo

                   Kristína Tkáčová -  zlaté pásmo             

                   Paula Grečková -  zlaté pásmo

                   Lenka Hricisková - zlaté pásmo

                   Nina Šmelková – zlaté pásmo

                   Simona Hricisková – strieborné pásmo

Spevácke skupiny: spevácka skupina Šafolka  - zlaté pásmo a na postup na krajské kolo

Hudby:                        DĽH Oriešok - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

 • Krajská prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov Košického kraja ,,Zahraj že mi zahraj“ KD Buzica, 29.5.2016

 

Spevácke skupiny:   SS Šafolka – zlaté pásmo a návrh na postup na celoslovenské kolo

Sólo spev:               Nina Bazárová – zlaté pásmo a  návrh na postup na celoslovenské kolo

Hudby:                   DĽH Oriešok – strieborné pásmo

 

 • Celoštátna prehliadka detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov ,,Vidiečanova Habovka 2016“ KD Habovka, 11.-12.6.2016

 

Spevácke skupiny:   SS Šafolka -zlaté pásmo a titul Laureát súťaže

Sólo spev:               Nina Bazárová - zlaté pásmo

 

 • Makovická struna 2016, okresné kolo, 11.5.2016, KD Slovinky

 

Sólo spev:        Lenka Hricisková – zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

                         Simona Hricisková – strieborné pásmo

 • Makovická struna 2016, celoslovenské  kolo, 3.12.2016, Športová hala Bardejov, DJZ Prešov

Sólo spev:        Lenka Hricisková

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria